Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Bergsprengningsteori - forberedende til bergsprengerprøven

Kurset gir opplæring i bergsprengningsteori for å ta prøve som bergsprenger.

På kurset bruker alle PC/nettbrett istedenfor ordinær lærebok. Kursdeltakerne er derfor avhengig av å ha Microsoft Office installert på maskinen. Deltakermateriell ligger på læringsportalen Moodle.

Mål for kurset er at deltakerne skal kunne gjennomføre sprengningsarbeidet i virksomheten, slik at arbeidet er i tråd med brukernes behov, samfunnets prioriteringer og gjeldende bestemmelser innenfor sprengningsfagets arbeidsområder.

Deltakerne skal også kunne:

 • følge aktuelle lover i praktisk sprengningsarbeid.
 • utarbeide bore- og ladeplan for grøfter.
 • anvende forskjellige metoder for risikovurdering.

Ha kunnskap om:

 • avviksbehandling
 • de forskjellige tennmidlenes funksjoner og bruksområder
 • nummerering av salver
 • bergartens bor- og sprengbarhet
 • brytningsmekanikk
 • utarbeidelse av bore- og ladeplan for pallsprenging ved hjelp av enkle beregningsmetoder
 • rystelser, beregning og forbedrende tiltak i henhold til NS 8141

Kjenne til:

 • de forskjellige typer boreutstyr og hvilke bruksområder dette nyttes til.
 • innholdet i en sprengningsplan.
 • hvem som har ansvaret for utarbeidelse av sprengningsplanen.
 • mastegrop- og synksprengning.
 • tunnelsprengning.

Hvem kan delta?

 • De som går på skolen i dag og skal ta fagbrev innen fjell- og bergverksfaget.
 • De som har bestått fagprøve i fjell- og bergverksfaget.
 • De som har bestått fagprøve i steinfaget eller annen relevant fagprøve i anleggsteknikk enn fjell- og bergverksfaget, og gjennom en særskilt opplæringsbok kan dokumentere to års relevant praksis fra bergsprengningsarbeid etter at fagbrevet ble utstedt.
 • De som har bestått relevant ingeniørutdanning, og kan dokumentere ett års praksis fra bergsprengningsarbeid.

Opplæringsboken fås tilsendt fra MEF-skolen.

NB! Det er krav til fagbrev innen ett av anleggsfagene for å kunne ta eksamen som bergsprenger. Dersom du ikke har fagbrev innen fjell- og bergverksfaget, må du i tillegg til fagbrevet også kunne dokumentere to års praksis fra sprengningsarbeid.

Varighet: 3 dager