Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Bergsprengningsleder - Oppfriskningskurs

Oppfriskningskurs for bergsprengningsleder, varighet 2 dager. Et kurs i regi av Bransjeråd for Fjellsprengning (BfF). Kurset er kun for de som har gyldig bergsprengningsledersertifikat (eller også har bergsprengersertifikat, og skal oppfriske begge samtidig). Gamle A og B sertifikater er ikke lenger gyldige sertifikater.

Ref. § 82 i Forskrift om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer

Bergsprengningsledersertifikatet er gyldig i inntil 5 fra dato for utstedelse. For å få fornyet sertifikatet må søker i flg. veiledningen til denne forskriften må søker:

- Gjennomføre et oppfriskningskurs administrert av Bransjeråd for Fjellsprengning (BfF), og ha bestått en tilhørende prøve, samt kunne legge frem en tilfredsstillende politiattest.

Kurset gjennomgår bl.a.:

  • Erfaringer og risikoområder
  • Oppdatering på lover og forskrifter
  • Produktoppdateringer
  • Standarder
  • Sporing og security
  • Risikovurdering
  • HMS/KS i en sprengningsbedrift

Kurset avsluttes med en skriftlig prøve.

NB! Kursmateriell får du tilgang til via vår nettplattform "Moodle", og du kan selv velge om du vil skrive kursmateriellet ut - eller ta med deg PC/nettbrett og følge undervisningen via nett.

Viktig informasjon mht. fornyelse av sertifikater:

Dersom kurs og prøve er bestått i løpet av 12 måneder før sertifikatet utløper (eks 11 måneder før), blir nytt sertifikat utstedt for 5 år fra utløpsdato på forrige sertifikat.

Dersom søknad om fornying av sertifikat er sendt mer enn 12 måneder før utløsdato, gjelder nytt sertifikat i 5 år fra oppfriskningsprøven er bestått.

En kandidat som stryker til oppfriskningsprøven to ganger skal ta nytt oppfriskningskurs før kandidaten kan melde seg opp til ny oppfriskningsprøve. Hvis kandidaten stryker tre ganger på prøven, må kandidaten vente i ett år før kandidaten kan gjennomføre nytt oppfriskningskurs. En kandidat som stryker flere enn tre ganger, må ta nytt oppfriskningskurs og vente ett år med å søke for hver gang han eller hun stryker. I karantenetiden skal kandidaten være meldt inn som under opplæring, jf. § 81 femte ledd.

Kurset varer i 2 dager, fra 08:30 - 17:15 dag 1 og fra 08:30 - 16:00 dag 2, og første dagen er felles med bergsprenger.

Kurspris Bergsprenger = 5000 / Kurspris Bergsprengningsleder = 8000 / Begge samtidig = 8000

Skal du også fornye ditt bergsprengersertifikat melder du deg kun på til dette kurset.

NB! For å komme videre mht. påmelding må du krysse av for utdanning "bergsprenger" for å kunne legge inn ditt sertifikatnummer.