Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Asbestkurs

Asbest kurs

  • Første dag av kurset er temaet sanering av asbestholdige VA-rør i grunn, og man blir kvalifisert for å utføre disse arbeidene.
  • Andre dag av kurset er temaet utvendig sanering på bygg, og man blir i kvalifisert til å utføre rivearbeider av bygg m.m.

Kursene passer for grunnarbeidere, maskinførere, andre håndverkere formenn, anleggsledere,etc.

Pris: 5300,-

Kurset vil bli fakturert av Roos Consult DA