Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Asbestkurs

Asbest kurs

Kurset er todelt. Man kan velge å gå kun første dag. Da er temaet sanering av asbestholdige VA-rør i grunn, og man blir kvalifisert for å utføre disse arbeidene. Hvis du velger å gå begge dager er temaet andre dag: utvendig sanering på bygg, og man blir i tillegg kvalifisert til å utføre rivearbeider av bygg m.m. Kursene passer for grunnarbeidere, maskinførere, andre håndverkere formenn, anleggsledere,etc. Pris: 12. januar Utvendig sanering VA 3200,- 13. januar Utvendig sanering på bygg 5300,- (begge kursene) Kurset vil bli fakturert av Roos Consult DA