Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Administrasjonsskolen

Administrasjonsskolen er utviklet for å gi deg forståelse av administrasjonens grunnleggende prinsipper og teknikker Du vil lære å effektivt planlegge, organisere og styre daglige oppgaver og prosjekter, og å kommunisere godt med kunder og kollegaer.

Deltakerne skal kunne:

 • Etablere gode administrative rutiner og system for registrering, dokumentasjon, rapportering og arkivering.
 • Følge opp bedriftens KS- og HMS-rutiner.
 • Bistå ved utarbeidelse av KS- og HMS-dokumenter, samt oppfølging av pålagt dokumentasjon og rapportering.
 • Ivareta administrative oppgaver knyttet til kunde- og myndighetskrav.
 • Metoder og verktøy for økonomistyring, herunder økonomistyring av prosjekt og bedrift.
 • Føring av regnskap, lønn og mva., herunder følge opp periodisering av månedlige prosjektregnskap.
 • Hvordan foreta fakturering, purring og inkasso.
 • Gi nødvendig støtte i planlegging og oppfølging av prosjekt.
 • Utarbeide rapporter til daglig leder og styret.
 • Personalbehandling og arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Rollefordelingen mellom administrativt personell, anleggsleder, prosjektleder og daglig leder.
 • Utarbeidelse av FDV-dokumentasjon.
 • Markedsarbeid.

Emner:

 • Administrative rutiner
 • Lover og forskrifter knyttet til personalbehandling, HMS og Plan- og bygningsloven.
 • Økonomi – sentrale begreper og nøkkeltall, likviditet og oppbygging av regnskap - Økonomistyring
 • Markedsarbeid og kundebehandling
 • HMS og personell
 • Oppfølging av offentlige krav
 • Styrearbeid

Hvem kan delta?
Administrasjonsmedarbeidere med ansvar og oppgaver knyttet til generelle kontorfunksjoner. Administrativt personell og kontorledere, samt daglige ledere med behov for kompetanseheving i administrative rutiner.

Krever ingen spesielle forkunnskaper for å delta, men generell datakompetanse er en fordel.

Varighet og gjennomføring:
4 samlinger á 3 dager.
Oppstart alle samlinger - tirsdag kl: 9.00, avslutning - torsdag ca kl: 15:30
Opplæringen vil bestå av forelesninger, diskusjoner, gruppearbeider og rollespill.

Alle MEF-medlemmer får 50 % rabatt av full pris.