Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Administrasjonsskolen

Deltakerne gis grunnleggende opplæring i effektivisering og systematisering av administrative oppgaver, samt grunnleggende opplæring i KS og HMS. Deltakerne får også innblikk i økonomisk styring av prosjekt og bedrift. Deltakerne blir dessuten i stand til å ivareta alle formelle plikter, så de kan utgjøre en støttefunksjon for ledelsen, samt bistå prosjektleder og anleggsleder i planlegging og oppfølging av prosjekt.

Deltakerne skal kunne: - etablere gode administrative rutiner og system for registrering, dokumentasjon, rapportering og arkivering. - følge opp bedriftens KS- og HMS-rutiner. - bistå ved utarbeidelse av KS- og HMS-dokumenter, samt oppfølging av pålagt dokumentasjon og rapportering. - ivareta administrative oppgaver knyttet til kunde- og myndighetskrav. - metoder og verktøy for økonomistyring, herunder økonomistyring av prosjekt og bedrift. - føring av regnskap, lønn og mva., herunder følge opp periodisering av månedlige prosjektregnskap. - hvordan foreta fakturering, purring og inkasso. - gi nødvendig støtte i planlegging og oppfølging av prosjekt. - utarbeide rapporter til daglig leder og styret. - personalbehandling og arbeidsrettslige problemstillinger. - rollefordelingen mellom administrativt personell, anleggsleder, prosjektleder og daglig leder. - utarbeidelse av FDV-dokumentasjon. - markedsarbeid. Emner - Administrative rutiner - Lover og forskrifter knyttet til personalbehandling, HMS og Plan- og bygningsloven. - Økonomi – sentrale begreper og nøkkeltall, likviditet og oppbygging av regnskap - Økonomistyring - Markedsarbeid og kundebehandling - HMS og personell - Oppfølging av offentlige krav - Styrearbeid Hvem kan delta? - Administrasjonsmedarbeidere med ansvar og oppgaver knyttet til generelle kontorfunksjoner. - Administrativt personell og kontorledere, samt daglige ledere med behov for kompetanseheving i administrative rutiner. - Krever ingen spesielle forkunnskaper for å delta, men generell datakompetanse er en fordel. Varighet og gjennomføring 4 samlinger á 2,5 dager. Oppstart alle samlinger - tirsdag kl: 10, avslutning - torsdag ca kl: 13. Opplæringen vil bestå av forelesninger, diskusjoner, gruppearbeider og rollespill.