Tilbake til mef skolenTilbake til Kurs- og skoleoversikt

Administrasjonsskolen i digitalt kursrom

Administrasjonsskolen gjennomføres i digitalt kursrom. Skolen er utviklet for å gi deg forståelse av administrasjonens grunnleggende prinsipper og teknikker. Du vil lære å effektivt planlegge, organisere og styre daglige oppgaver og prosjekter, og å kommunisere godt med kunder og kollegaer.

Deltakerne skal kunne:

 • etablere gode administrative rutiner og system for registrering, dokumentasjon, rapportering og arkivering.
 • følge opp bedriftens KS- og HMS-rutiner.
 • bistå ved utarbeidelse av KS- og HMS-dokumenter, samt oppfølging av pålagt dokumentasjon og rapportering.
 • ivareta administrative oppgaver knyttet til kunde- og myndighetskrav.
 • metoder og verktøy for økonomistyring, herunder økonomistyring av prosjekt og bedrift
 • føring av regnskap, lønn og mva., herunder følge opp periodisering av månedlige prosjektregnskap
 • hvordan foreta fakturering, purring og inkasso
 • gi nødvendig støtte i planlegging og oppfølging av prosjekt
 • utarbeide rapporter til daglig leder og styret
 • personalbehandling og arbeidsrettslige problemstillinger
 • rollefordelingen mellom administrativt personell, anleggsleder, prosjektleder og daglig leder
 • utarbeidelse av FDV-dokumentasjon
 • markedsarbeid

Emner på skolen:

 • Administrative rutiner
 • Lover og forskrifter knyttet til personalbehandling, HMS og Plan- og bygningsloven.
 • Økonomi – sentrale begreper og nøkkeltall, likviditet og oppbygging av regnskap
 • Økonomistyring
 • Markedsarbeid og kundebehandling
 • HMS og personell
 • Oppfølging av offentlige krav
 • Styrearbeid

Hvem kan delta?

 • Administrasjonsmedarbeidere med ansvar og oppgaver knyttet til generelle kontorfunksjoner.
 • Administrativt personell og kontorledere, samt daglige ledere med behov for kompetanseheving i administrative rutiner.
 • Krever ingen spesielle forkunnskaper for å delta, men generell datakompetanse er en fordel.

Varighet og gjennomføring:
4 samlinger á 3 dager. Skolen gjennomføres i digitalt kursrom, noe som betyr at du kan følge undervisningen fra din egen PC, og følgelig oppholde deg der det måtte passe best. Det kreves at deltaker har PC med god nettilgang og mikrofon.

Oppstart alle samlinger - tirsdag kl: 9.00, avslutning - torsdag ca. kl: 15. Opplæringen vil bestå av forelesninger, diskusjoner, gruppearbeider og rollespill.

Alle MEF-medlemmer får 50 % rabatt av full pris.
Alle medlemsbedrifter med tariffavtale i NAF/LO på anleggs- eller miljøoverenskomsten får dekket ytterligere 30% av medlemsprisen av tariffbedriftenes opplysnings- og utviklingsfond