Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Foto: Anleggsmaskinen.no
Publisert: 10-03-2023

Husk søknadsfrist til fagskole 15. april

Ledelse i maskinentreprenørfaget er en høyere yrkesfaglig utdanning på fagskolen VEA. Du vil få kompetanse innen anleggsledelse, prosjektledelse og bedriftsledelse. Søk innen 15. april!

Norges grønne fagskole – Vea har i nært samarbeid med MEF omarbeidet Mellomlederskolen, Prosjektlederskolen og Bedriftslederskolen til fagskolestudiet Ledelse i maskinentreprenørfaget. Studiet vil gi formell kompetanse med 90 studiepoeng, tittel og vitnemål når det er bestått.

Utdanningen kvalifiserer til å kunne arbeide med prosjektering, planlegging og koordinering av produksjon, samt anbud, kalkulasjon, innkjøp og utvikling av personalressurser i anleggsprosjekter. Du kan prosjektere arbeider innen yrkesfeltet anlegg og har kompetanse til å etablere og drifte en anleggsbedrift. Utdanningen kvalifiserer for å arbeide som anleggsleder, prosjektleder eller bedriftsleder.

Du søker via Samordna opptak i perioden 1.februar til 15.april.

Les mer om Ledelse i maskinførerfaget på fagskolen VEA sine sider her