Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjonsbilde. (Foto: Torstein Kiserud, TKfilm)
Publisert: 11-01-2023

Som medlem i MEF har du flere fordeler

Kjenner du alle våre medlemsfordeler? Alt fra gode priser på biler, drivstoff og forsikring, men også 8 timer juridisk bistand uten kostnad per år.

Handelsavtaler
Gode avtaler til DIN fordel. Vi har gode avtaler som gjelder for hele landet, men også for din region.

Webinar og informasjonsmøter
Her kan du se opptak av tidligere webinar og informasjonsmøter om tema som er viktige for deg som entreprenør.

SmartMEF
SmartMEF er et system utviklet for våre medlemsbedrifter og er et ledd i vår satsing på kvalitetssikring, HMS og prosjektstyring.

Dokumenter og maler
Her finner du nyttige maler, skjemaer og informasjon om arbeidsgiver, tariff, protokoller og annet. Må være logget inn for å laste ned dokumenter.

Advokatbistand
MEFs juridiske avdeling yter bistand innenfor de fleste rettsområdene som er relevante for medlemsbedriftene, særlig arbeidsgiver- og tariffsaker, entreprise- og kontraktsrett, forsikringssaker og anbudsrett. Som medlem har du 8 timer gratis juridisk bistand per år.

MEF-skolen
MEF-skolen sørger hvert år for at tusenvis av ansatte i våre bransjen får påfyll av kunnskap og kompetanse. Vi tilbyr et stort utvalg av kurs-, skole- og seminarkonsepter tilpasset bedrifters behov. Alle foreleserne har erfaring fra våre bransjer. Medlemmer får rabatterte priser.

Rekruttering
Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB), hjelper bedrifter og virksomheter med inntak og opplæring av lærlinger og lærekandidater.

MEFs krisetelefon
Våre medlemmer skal kunne få hjelp ved en eventuell ulykke til å håndtere første kritiske fase. Ring 948 20 948.

Faglig og sosial møteplass
En viktig rolle for MEF er å tilby faglige og sosiale møteplasser. I tillegg til konferanser i regi av organisasjonen arrangerer MEF-regionene og fagavdelingene en rekke samlinger, medlemsmøter og fagturer i løpet av året.

Tariff og arbeidsliv
Vi hjelper deg med spørsmål angående tariffavtaler og annet som er relevant for deg som arbeidsgiver.

Hedersbevisninger
MEFs fortjenestemedalje ble innstiftet på MEFs landsmøte i 1996 som en påskjønnelse til arbeidstakere i medlemsbedriftene. MEF har også flere andre hedersbevisninger til både medlemsbedrifter og tillitsvalgte. Medaljen tildeles i sølv (20 års ansettelse) og gull (30 års ansettelse).