Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 3-11-2022

Webinar om ledningsregistreringsforskriften

Gratis webinar om ledningsregistreringsforskriften 25. november kl. 09. Webinaret gir deltakerne en oversikt over ledningsregistreringsforskriften og hvilke regler som gjelder etter innføring av nye krav.

Ledningsregistreringsforskriften stiller krav om innmåling, dokumentasjon og utlevering av ledningsdata og gjelder ledningsanlegg i grunnen, sjø og vassdrag.

1. juli 2022 innført nye krav om tilbakerapportering, vilkår for betaling og tidsfrister. Det har nå gått 6 måneder siden reglene trådte i kraft og vi tilbyr derfor MEF-medlemmer et nytt webinar om forskriften hvor vi også vil forsøke å gi noen nye avklaringer. Blant annet vil reglene om ledningseiers plikt om å dokumentere egne anlegg, samt ledningeiers plikt til å levere ut opplysninger og påvisning av egne kabler og rør behandles.

Les mer og meld deg på webinaret her