Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 12-09-2022

Vinterkonferansen på Arctic Entrepreneur

Statens vegvesens Vinterkonferanse blir i 2023 en egen parallell sesjon på Arctic Entrepreneur - 18. – 19. januar.

Vinterkonferansen har vært et fast møtepunkt for bransjen i flere år, men pga koronapandemien har den ikke vært arrangert siden 2019.

MEF og Statens vegvesen har blitt enige om at det kan være fint å knytte arrangementet sammen med Arctic Entrepreneur. Da er bransjen samlet på Gardermoen, og tema Vinterdrift er høyst aktuelt.

Vinterkonferansen er et bransjetreff med hovedtema: Endringer, utfordringer og muligheter. Her vil det bli både faglige innlegg og gode diskusjoner. Mer informasjon og program blir oppdatert på www.arcticentrepreneur.no.

Påmelding etter høstferien

Vi håper bransjen melder seg på, og deltar på Arctic Entrepreneur i januar. I tillegg til Vinterkonferansen blir det stor utstilling i Quben, og Brakkemiddag om kvelden. Der serveres flesk og duppe, og det blir underholdning på scenen.

Påmeldingen for hele Arctic Entrepreneur åpner i midten av oktober. Da kan man bestille alt fra seminar, lunsj, middag og overnatting.

Kontaktperson for Arctic Entrepreneur:

Kari Druglimo-Nygaard
Tlf 41 65 53 87
kdn@mef.no