Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 23-06-2022

Medlemskontingent for andre halvår 2022

Denne uken blir medlemskontingenten fra MEF/MEF Service sendt ut til alle våre medlemmer.

Som medlem har du tilgang til flere gode og tjenester:

  • Juridisk rådgivning i 8 timer pr. år pr. bedrift: Bransjens beste juridiske kompetanse
  • Bistand i arbeidsgiverspørsmål
  • Etter- og videreutdanning. MEF-skolen tilbyr et stort utvalg av kurs-, skole- og seminarkonsepter tilpasset bedrifters behov
  • Et moderne KS/HMS-system tilpasset bransjen
  • Gunstige landsomfattende handelsavtaler samt mange regionale og lokale handelsavtaler
  • MEF og OKAB rekrutterer lærlinger for å sikre bransjen kvalifisert arbeidskraft. MEF er et sentralt bindeledd til skoleverket for å sikre et utdanningstilbud som dekker bedriftenes behov
  • Næringspolitisk arbeid for å sikre våre bransjers rammebetingelser
  • Faglige og sosiale møteplasser
  • Fagbladet Anleggsmaskinen
  • Informasjon fra MEF og OKAB over i hele landet via våre nettsider www.mef.no og sosiale medier som facebook og instagram

Kontingentsystemet i organisasjonen består av to elementer:

1) Årsavgift til MEF

2) Serviceavgift til MEF Service AS

I henhold til forbundets vedtekter justeres kontingenten i tråd med konsumprisindeksen pr 15. februar hvert år. Årets justering er 3,7%, og gjelder fra 01.07.2022 til neste justering. Gruppenivåene justeres samtidig med samme faktor slik at disse følger veksten i grunnlaget.

1) Årsavgift til MEF

Ordinær årsavgift til MEF utgjør 0,2 prosent av totalt lønnsinnberettet beløp per år, men minst kr. 7.450,- og maksimalt kr. 16.250,-. Satsene er nedfelt i MEFs vedtekter. Avgiften er ikke merverdiavgiftsbelagt, og den er skattemessig fradragsberettiget med maksimalt 0,2 prosent av totalt lønnsinnberettet beløp, oppad begrenset til kr. 5.800,- per år.

2) Serviceavgift til MEF Service AS

Serviceavgiften til MEF Service AS fastsettes ut fra bedriftens totale lønnsinnberettede beløp i et kalenderår. Med lønnsinnberettet beløp menes summen av samlede arbeidsgiveravgiftspliktige beløp som utbetales i bedriften. Avgiftsgrunnlaget for ansvarlige selskaper (ANS) og personlig selskap som ikke har lønnsinnberettet grunnlag, legges automatisk i gruppe 1.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.
Telefon sentralbord: 22 40 29 00 eller finn din regionale kontaktperson her.

pdfKontingentbrev 2022 - 2 halvår