Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 8-06-2022

Årets viktigste undersøkelse

Denne uken ble vår første ordinære medlemsundersøkelse sendt til alle medlemmer. - Det er viktigere enn noen gang at så mange som mulig deltar. Tilbakemeldingene medlemsbedriftene gir er avgjørende viktig for å løfte fram behovene i anleggsnæringen, sier Julie Brodtkorb.

I løpet av det siste året har det vært en del uro i markedet, i første omgang på grunn av pandemien og siden februar etter den russiske invasjonen i Ukraina. Råvareprisene, materialprisene, energiprisene og drivstoffprisene har økt svært mye. Dette har ført til enorme utfordringer for mange anleggsbedrifter.

Foreløpig har myndighetene vært heller lunkne med å komme anleggsbransjen i møte i forhold til midlertidige lettelser i avgifter og kontrakter. Brodtkorb mener MEF ikke skal gi seg i kampen for bedrede rammevilkår for en presset bransje.

- Skal vi ha noe å slå i bordet med overfor politikere og myndigheter, så er det medlemsbedriftenes tilbakemeldinger på våre spørreundersøkelser som gir oss noe å slå med. Jeg må berømme de mange som har besvart våre ekstraordinære undersøkelser i løpet av våren og som har gitt oss noe å jobbe med, sier Brodtkorb, og fortsetter:

- Til høsten skal det vedtas et nytt statsbudsjett og det kommer flere saker som er viktige for anleggsnæringen. Vi bruker tilbakemeldingene både her og ellers i kontakt med alle vi møter og som har innflytelse på hverdagen slik medlemmene opplever den.


Medlemsundersøkelsen er sendt til bedriftens e-post.


Kontaktperson i MEF:
Tore A. Larsen
984 44 244
Tore.Andreas.Larsen@mef.no