Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 1-06-2022

Vil du bli vår nye kollega i OKAB region vest?

Opplæringskontoret for anleggs- og bergfaga (OKAB) region vest søker opplæringskonsulent i 100 prosent stilling. Primærarbeidsområde blir i Sogn og Fjordane, med kontorplass i Førde.

Vi får stadig fleire lærlingar og treng fleire dyktige arbeidskollegaer. Vil du bli vår nye kollega?


Arbeidsoppgåvene vil være:

 • Rekruttering av både elevar/lærlingar og opplæringsbedrifter
 • Skrive lærekontraktar og følge opp lærlingar og lærebedrifter
 • Kontakt med myndigheiter og skuler vedrørande fagopplæring
 • Marknadsføre faga
 • Tilrettelegging, gjennomføre og undervise på kurs for lærlingar og kurs i regi av MEF-skulen innan anleggs- og bergfaga.


Ønska kvalifikasjonar:

 • God kjennskap til fagopplæring
 • Fagbrev og/eller teknisk fagskule som dekker arbeidsområdet
 • Erfaring frå undervisning, opplæring og informasjonsarbeid
 • Pedagogiske evner
 • Kan arbeide sjølvstendig, strukturert og i samarbeid med andre
 • God kompetanse i bruk av IKT
 • Resultatorientert, initiativrik og tillitsvekkandeVi tilbyr en utfordrande jobb med mange og varierte arbeidsoppgåver, et spennande og sterkt fagmiljø, konkurransedyktige vilkår og et godt arbeidsmiljø.

Stillinga vil medføre en del reiseverksemd og føreset eigen bil og førarkort minimum klasse B eller BE.


Skriftleg søknad med CV merket «Opplæringskonsulent Sogn og Fjordane» sendes innan 17.06.2022 til firmapost@mef.no.


For nærmare opplysningar kontakt:
Jan Erik Øygard
Dagleg leder OKAB Sogn og Fjordane
Tlf.: 954 67 202

Paul Olaf Baraas
Regionsjef i MEF
Tlf.: 906 22 087

Se også www.okab.no