Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Fra v: Bjørn Rosenberg og Jens Knapstad fra LO
Publisert: 7-05-2022

Enighet i tarifforhandlinger på Miljøoverenskomsten

Torsdag 5. og fredag 6. mai 2022 gjennomførte MEF og LO årets hovedoppgjør på Miljøoverenskomsten. For MEF har det vært viktig å forhandle et resultat som ligger innenfor frontfagsmodellen, det er gledelig at vi har fått det til.

Det er enighet om et generelt tillegg på 4,00 kr til alle. I tillegg kommer et lavlønnstillegg på 3,00 kr til alle.

Minstelønnen heves med 8,00 kr til 200,32 kr per time.

Kompetansetillegget økes med 0,50 kr til 5,50 kr per time.

De nye lønnssatsene gjøres gjeldende med virkning fra 1. mai 2022.

Den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret ligger innenfor frontfagrammen på 3,7 prosent.

Utover dette er partene enige om en revisjon av tariffavtalen, uten realitetsendringer. I tillegg oppnår midlertidige ansatte bedriftsansiennitet fra ansettelse, og det gis lokal forhandlingsrett om lokale tillegg for arbeidstakere som arbeider fast med farlig avfall.

Dessuten revideres pensjonsbilaget, slik at alle arbeidstakere får pensjon fra første krone ut fra den lønnen de mottar.

Resultatet sendes nå ut til uravstemning.


Ved spørsmål, kontakt juridisk avdeling i MEF:
advokatfullmektig Solveig Wanvik/advokat Thomas Kollerød
Tlf.: 958 00 996/908 46 814

MEFs forhandlingsutvalg: Sverre Huse-Fagerlie, Solveig Nørstrud Wanvik, Bjørn Rosenberg (Østlandet Gjenvinning), Siri Holand Andresen (NordRen), Anders Tverbakk (Retura Iris), Terje Eikevold, Thomas Kollerød. Stein Gunnes var ikke tilstede da bildet ble tatt.
pdfProtokoll fra tariffoppgjør 2022 (pdf)