Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjonsbilde.
Publisert: 3-05-2022

Som medlem i MEF har du flere fordeler

Kjenner du alle våre medlemsfordeler? Alt fra gode priser på biler, drivstoff og forsikring, men også 8 timer juridisk bistand per år, uten kostnad.

Handelsavtaler

Gode avtaler til DIN fordel. Vi har gode avtaler som gjelder for hele landet, men også for din region.

Tariff og arbeidsliv

Vi hjelper deg med spørsmål angående tariffavtaler og annet som er relevant for deg som arbeidsgiver.

KSMEF

KSMEF er et system utviklet for våre medlemsbedrifter og er et ledd i vår satsing på kvalitetssikring og HMS. MEF har fått på plass en ny avtale med SmartMEF. Den vil etterhvert ta overfor KSMEF.

Advokatbistand

MEFs juridiske avdeling yter bistand innenfor de fleste rettsområdene som er relevante for medlemsbedriftene, særlig arbeidsgiver- og tariffsaker, entreprise- og kontraktsrett, forsikringssaker og anbudsrett.
Som medlem har du 8 timer gratis juridisk bistand pr år.

MEF-skolen

MEF-skolen sørger hvert år for at tusenvis av ansatte i våre bransjen får påfyll av kunnskap og kompetanse. Vi tilbyr et stort utvalg av kurs-, skole- og seminarkonsepter tilpasset bedrifters behov. Alle foreleserne har erfaring fra våre bransjer. Medlemmer får rabatterte priser.

Rekruttering

OKAB, Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene, hjelper bedrifter og virksomheter om inntak og opplæring av lærlinger og lærekandidater.

MEFs krisetelefon

Våre medlemmer skal kunne få hjelp ved en eventuell ulykke til å håndtere første kritiske fase. Ring 948 20 948.

Faglig og sosial møteplass

En viktig rolle for MEF er å tilby faglige og sosiale møteplasser. I tillegg til konferanser i regi av organisasjonen arrangerer MEF-regionene og fagavdelingene en rekke samlinger, medlemsmøter og fagturer i løpet av året.

Hedersbevisninger

MEFs fortjenestemedalje ble innstiftet på MEFs landsmøte i 1996 som en påskjønnelse til arbeidstakere i medlemsbedriftene. MEF har også flere andre hedersbevisninger til både medlemsbedrifter og tillitsvalgte. Medaljen tildeles i sølv (20 års ansettelse) og gull (30 års ansettelse).

Webinar og informasjonsmøter

Her kan du se opptak av tidligere webinar og informasjonsmøter om tema som er viktige for deg som entreprenør.