Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 7-03-2022

Nytt klimanotat fra MEF

MEF er med på det grønne skiftet og fokuserer på smartere løsninger for vår bransje.

Klima er en hovedprioritet fra hovedstyret i MEF. Det er store muligheter for smartere bruk av masser, energiomlegging og utslippsreduksjon.

Vi er med på det grønne skiftet og viser hvilke muligheter som er tilgjengelig på kort og mellomlang sikt her.

Klikk her for å lese hele klimanotatet.

Notatet kan også lastes ned som pdf (se under).

pdfMEF-notat 01-2022 Klima-og-miljøarbeid

Relaterte nyheter

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene
Publisert:14.05.2024

Skuffet over svakt RNB for fylkesveiene

MEF er bekymret for at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene fortsetter. Revidert nasjonalbudsjett (RNB) varsler ikke noen opptrapping av satsingen på fylkesveier.

Les merles mer
Sakspapirene til Landsmøtet er klare
Publisert:14.05.2024

Sakspapirene til Landsmøtet er klare

Vi gleder oss til MEFs landsmøte som finner sted 7. - 9. juni på Hotell Norge i Bergen. Landsmøtet er åpent for alle medlemmer.

Les merles mer
Fortsatt stort behov for bistand til Ukraina
Publisert:14.05.2024

Fortsatt stort behov for bistand til Ukraina

Krigen i Ukraina har nå vart i over to år, og det er stadig store behov for bistand. Med god hjelp og samarbeid mellom offentlig forvaltning og privat næringsliv, er Norge nå en av de største bidragslandene i Europa på materiell og utstyr som sendes til Ukraina.

Les merles mer