Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 25-02-2022

Endring av arbeidsperioden ved permittering

Arbeidsgiverperioden ved permittering endres fra 10 til 15 dager 1. mars 2022.

Ved permitteringer plikter arbeidsgiver å betale arbeidstakerne lønn i starten av permitteringsperioden. Dette omtales som arbeidsgiverperiode 1. Etter arbeidsgiverperioden yter folketrygden dagpenger til de ansatte. På denne måten fordeles kostnadene ved permittering mellom arbeidsgiverne, arbeidstakerne og staten.

Før utbruddet av koronapandemien var arbeidsgiverperiode 1 ved permittering på 15 dager. Arbeidsgiverperioden ble redusert til to dager i mars 2020, og har siden 1. september 2020 vært 10 dager.

Stortinget har besluttet at fra 1. mars 2022 vil arbeidsgiverperiode 1 være 15 dager. Endringen er begrunnet i bl.a. oppgang i norsk økonomi, nedgang i arbeidsledighet og forventet vekst i sysselsetting.

Endringen vil gjelde for alle permitteringer der første permitteringsdag er 1. mars 2022 eller senere. Det vil si at for permitteringer med første permitteringsdag 1. mars 2022 eller senere, vil arbeidsgiverperiode 1 være 15 dager.

Relaterte nyheter

Tariffkonferanser og Arbeidsgiverdagen 2024
Publisert:31.10.2023

Tariffkonferanser og Arbeidsgiverdagen 2024

Vi vil også i 2024 arrangere Tariffkonferanser og Arbeidsgiverdagen. Hold av datoene, påmeldingen er snart klar!

Les merles mer
Nye maler for innleie er nå tilgjengelig
Publisert:16.10.2023

Nye maler for innleie er nå tilgjengelig

Innleieregelverket stiller i enkelte tilfeller krav om skriftlig avtale med egne tillitsvalgte. MEF har utarbeidet nye maler som kan benyttes.

Les merles mer