Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 25-02-2022

Endring av arbeidsperioden ved permittering

Arbeidsgiverperioden ved permittering endres fra 10 til 15 dager 1. mars 2022.

Ved permitteringer plikter arbeidsgiver å betale arbeidstakerne lønn i starten av permitteringsperioden. Dette omtales som arbeidsgiverperiode 1. Etter arbeidsgiverperioden yter folketrygden dagpenger til de ansatte. På denne måten fordeles kostnadene ved permittering mellom arbeidsgiverne, arbeidstakerne og staten.

Før utbruddet av koronapandemien var arbeidsgiverperiode 1 ved permittering på 15 dager. Arbeidsgiverperioden ble redusert til to dager i mars 2020, og har siden 1. september 2020 vært 10 dager.

Stortinget har besluttet at fra 1. mars 2022 vil arbeidsgiverperiode 1 være 15 dager. Endringen er begrunnet i bl.a. oppgang i norsk økonomi, nedgang i arbeidsledighet og forventet vekst i sysselsetting.

Endringen vil gjelde for alle permitteringer der første permitteringsdag er 1. mars 2022 eller senere. Det vil si at for permitteringer med første permitteringsdag 1. mars 2022 eller senere, vil arbeidsgiverperiode 1 være 15 dager.

Relaterte nyheter

Frist for rapportering etter åpenhetsloven
Publisert:16.05.2023

Frist for rapportering etter åpenhetsloven

Bedrifter som omfattes av loven plikter å offentliggjøre redegjørelse for egen aktsomhetsvurdering innen 30. juni.

Les merles mer
Lønn for røde dager
Publisert:12.05.2023

Lønn for røde dager

I mai er det mange helligdager, eller det vi kaller «røde dager». Her er en oversikt over hvordan disse dagene skal godtgjøres. Legg merke til at det gjelder ulike regler for bedrifter med og uten tariffavtale.

Les merles mer
Streik hos kunde eller leverandør
Publisert:17.04.2023

Streik hos kunde eller leverandør

Rammes din bedrift av den pågående streiken? Her finner du informasjon om permitteringsregler med mer.

Les merles mer