Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 2-02-2022

Flere koronatiltak fjernes

Fra kl. 23 tirsdag 1. februar ble flere koronatiltak fjernet. Her gis det en kort oversikt over de tiltakene og anbefalingene som er særlig relevant for MEFs medlemmer, og som fortsatt gjelder.

Dette er ikke en fullstendig oversikt over alle tiltak og anbefalinger som gjelder. For en fullstendig oversikt, se regjeringens nettsider: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-fjerner-svart-mange-koronatiltak/id2899220/

Arbeidsplassen

  • Anbefaling om 1 meters avstand og det bør tas hensyn til at man kan holde avstand
  • Anbefaling om munnbind der det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.
  • Regjeringen anbefaler arbeidsgivere å selv vurdere hvor mye hjemmekontor som er riktig på den enkelte arbeidsplass. I denne vurderingen kan bl.a. sannsynligheten for smitte på arbeidsplassen og sårbarheten for et høyt, samtidig sykefravær vektlegges.
  • Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.

Innreise til Norge

  1. Alle som reiser inn til Norge må registrere seg før ankomst til Norge, dette gjelder også norske borgere.
  2. Krav om attest for negativ test tatt før ankomst for personer som ikke kan dokumentere at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19.
  3. Krav til test på grensen oppheves.

Arrangementer og sammenkomster

  1. Ingen antallsbegrensninger på private sammenkomster
  2. Ingen antallsbegrensninger på offentlige arrangementer

Ved offentlige arrangementer skal arrangøren bl.a. være kjent med og følge standarder om smittevern, og sørge for at alle som er til stede skal kunne holde 1 meter avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære. Det gjøres unntak fra dette kravet ved bruk av faste tilviste plasser.