Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 21-12-2021

Ledig stilling som opplæringskonsulent i Region Øst

Vil du jobbe med framtidas anleggsarbeidere? Vi kan love spennende oppgaver og et godt arbeidsmiljø.

Grunnet økt aktivitet søker vi opplæringskonsulent i 100 % stilling. Opplæringskonsulenten har ansvar for å tegne nye lærekontrakter, følge opp lærlinger og lærebedrifter innen anleggs- og bergfagene, gjennomføre kurs samt drive rekrutteringsarbeid for anleggsbransjen. OKAB Region Øst består av fylkene Viken, Oslo og Innlandet. Kontorsted blir i utgangspunktet i Oslo og aktiviteten blir stort sett i Oslo og Viken, men andre fylker i regionen er også aktuelle.

Arbeidsoppgavene vil være:

 • Tegne lærekontrakter og følge opp lærlinger og lærebedrifter
 • Tilrettelegge, gjennomføre og undervise på relevante kurs
 • Rekruttering av både elever/lærlinger og opplæringsbedrifter
 • Kontakt med myndigheter og skoler vedrørende fagopplæring
 • Markedsføre fagene

Ønskede kvalifikasjoner

 • Har kjennskap til fagopplæring
 • Har fagbrev og/eller teknisk fagskole eller annen relevant utdanning / arbeidserfaring som dekker arbeidsområdet
 • Erfaring fra undervisning, opplæring og informasjonsarbeid; pedagogiske evner
 • Kan arbeide selvstendig, strukturert og i samarbeid med andre
 • Har god kompetanse i bruk av IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi)
 • Er resultatorientert, initiativrik og innbyr til tillit

Vi tilbyr:

 • En utfordrende stilling med mange og varierte arbeidsoppgaver
 • Et spennende og sterkt fagmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Et hyggelig arbeidsmiljø

Stillingen vil medføre en del reisevirksomhet og betinger egen bil.

Kvinner oppfordres til å søke.

For nærmere opplysninger kontakt regionsjef Espen Alvestad på telefon: 468 47 412 espen.alvestad@mef.no eller daglig leder for OKAB region øst John-Are Silset på telefon: 988 79 739 eller e-post: john.are.silset@mef.no.

Se også våre nettsider www.okab.no.


Skriftlig søknad merket «Opplæringskonsulent region øst» med CV og vitnemål sendes innen 15. januar 2022 til firmapost@mef.no.