Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 14-12-2021

Trenger du hjelp med korona-spørsmål?

Kjære medlemmer. Trenger dere hjelp til å forstå, og håndtere nye koronatiltak, ring våre advokater på: 971 81 500. Telefonen er bemannet mellom 9.00 - 23.00.


MEF jobber nå for følgende ordninger opp mot regjeringen:

  • En ordning for lønnsstøtte må landes for å sikre kompetanse og hindre permitteringer på kort sikt.
  • De nasjonale kompensasjonsordningene fra tidligere nedstenging må raskt på plass igjen.
  • Arbeidsgiverperioden ved permittering må reduseres fra ti til fem dager.
  • Arbeidsgiverperioden ved sykefravær må settes videre ned fra fem til tre dager.
  • Bedrifter med omsetningssvikt må gis mulighet for utsatt innbetaling av skatter og avgifter.
  • Jobbe for at planlagte jobber kommer ut i anleggsmarkedet raskt.

Hvis du er MEF-medlem og har juridiske spørsmål knyttet til korona, kan du kontakte vår juridiske avdeling på tlf: 971 81 500.