Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 14-12-2021

Nye koronaregler fra 15. desember

Her er nye tiltak og restriksjoner etter pressekonferanse 13. desember.

Regjeringen varslet i går kveld nye tiltak og restriksjoner i forbindelse med koronapandemien. Det ble varslet flere kontaktreduserende tiltak. Endringene som ble varslet i går trer i kraft 15. desember 2021, og skal i første omgang gjelde i fire uker.

Det gjøres oppmerksom på at Covid 19- forskriften ennå ikke er oppdatert med endringene som trer i kraft 15. desember. Denne nyhetssaken vil oppdateres når forskriften er endret.

I denne nyhetssaken gis det en oversikt over de nye tiltakene og anbefalingene som er mest relevante for våre medlemsbedrifter og for deres arbeidsgiverfunksjon. Det gjøres oppmerksom på at dette ikke er en fullstendig oversikt over alle gjeldende råd og regler i forbindelse med koronasituasjonen.

For fullstendig oversikt over nasjonale råd og regler i forbindelse med koronasituasjonen, se regjeringens nettsider.

Hjemmekontor der det er mulig

Regjeringen varslet i går at reglene om hjemmekontor vil skjerpes, ved at arbeidsgiver skal sørge for at de ansatte er på hjemmekontor. Dette gjelder så lagt hjemmekontor er praktisk mulig og ikke er til hinder for «viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen». For flere stillinger i anleggsbransjen vil det ikke være praktisk mulig med hjemmekontor, og hvor den nødvendige virksomheten er produksjonen som skjer ute.

Arbeidsgivere bør vurdere for hvilke stillinger og ansatte det er praktisk mulig å ha hjemmekontor. Der det er praktisk mulig og ikke til hinder for nødvendig og viktig virksomhet, skal arbeidsgiver sørge for hjemmekontor.

Arbeidsgiver skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan hjemmekontor skal gjennomføres i virksomheten.

Munnbind og avstand

Det er i tillegg gitt nasjonale anbefalinger om å holde én meters avstand til andre enn hustandsmedlemmer og tilsvarende nære, i tillegg til anbefaling om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde avstand. Det er varslet påbud om bruk av munnbind for noen publikumsrettede deler av arbeidslivet.

Se blant annet våre sjekklister for risikovurdering av arbeidsplassen og retningslinjer for møter, bruk av kantine og personalrom m.m. i bedriften, nederst i denne nyhetssaken.


Innreise til Norge

Regjeringen har ikke varslet ytterligere endringer i reglene om innreise til Norge pr. 13. desember 2021. Se MEFs nyhetsartikkel fra 6. desember for nærmere regler og unntak fra innreisereglene.

docxRetningslinjer gjeldende fra 15. desemberxlsxRisikovurdering for anlegg - sjekkliste