Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 2-11-2021

Vannsenteret på Ås ønsker innspill

En prosjekteringsgruppe ønsker innspill på foreløpig plan for trenings- og testfelt på Nasjonalt senter for vanninfrastruktur. Frist for å komme med innspill er 21. november.

Det må investeres mer enn 300 milliarder kroner i infrastruktur for vann og avløp før 2040. De største kostnadene er knyttet til ledningsnettet.

Nasjonalt senter for vanninfrastruktur (Vannsenteret) skal være et sted for opplæring, forskning, utvikling og utprøving av framtidsrettet vanninfrastruktur. Der brukerne kommer for å lære, opparbeid ny kunnskap og utvikle nye produkter og tjenester.

Senteret er under utvikling, har ferdig regulert tomt (13 mål) på Ås og rammetillatelse for etablering av bygg og utomhusanlegg.

Et trenings- og testfelt vil være en meget sentral del av senteret, og en prosjekteringsgruppe utarbeider nå en plan for anlegget. Planen vil vise hvilke elementer og funksjoner som inngår, og hvilke aktiviteter som kan kjøres

Foreløpig plan legges herved ut på høring for forankring og innspill fra vannbransjen. Innspill til planen gis innen fristen 21. november.

-
Det er viktig at våre medlemmer svarer, slik at de får nytte av det senteret skal levere, sier Finn N. Bangsund, leder for næringspolitikk og kompetanse i MEF.

Her kan du sende inn dine innspill.

Funksjonalitet som det så langt er tatt høyde for i trenings- og testfeltet:
a) Lekkasjesøk – vannledning (VL) og avløp fellesledning (AF)
b) Andre driftsoppgaver ledningsnett (rørinspeksjon, trykkprøving, pluggkjøring mm.)
c) Grøfte- og gravearbeider
d) NoDig
e) Demoareal for arealkrevende kurs, utstillinger
f) Instrumentering, fjernstyring
g) Moderne overvannshåndtering
h) Visualisering av VA
i) Fleksibilitet for undervisning, testing og forskning


Les mer på Vannsenterets nettsider.