Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 2-11-2021

Vannsenteret på Ås ønsker innspill

En prosjekteringsgruppe ønsker innspill på foreløpig plan for trenings- og testfelt på Nasjonalt senter for vanninfrastruktur. Frist for å komme med innspill er 21. november.

Det må investeres mer enn 300 milliarder kroner i infrastruktur for vann og avløp før 2040. De største kostnadene er knyttet til ledningsnettet.

Nasjonalt senter for vanninfrastruktur (Vannsenteret) skal være et sted for opplæring, forskning, utvikling og utprøving av framtidsrettet vanninfrastruktur. Der brukerne kommer for å lære, opparbeid ny kunnskap og utvikle nye produkter og tjenester.

Senteret er under utvikling, har ferdig regulert tomt (13 mål) på Ås og rammetillatelse for etablering av bygg og utomhusanlegg.

Et trenings- og testfelt vil være en meget sentral del av senteret, og en prosjekteringsgruppe utarbeider nå en plan for anlegget. Planen vil vise hvilke elementer og funksjoner som inngår, og hvilke aktiviteter som kan kjøres

Foreløpig plan legges herved ut på høring for forankring og innspill fra vannbransjen. Innspill til planen gis innen fristen 21. november.

-
Det er viktig at våre medlemmer svarer, slik at de får nytte av det senteret skal levere, sier Finn N. Bangsund, leder for næringspolitikk og kompetanse i MEF.

Her kan du sende inn dine innspill.

Funksjonalitet som det så langt er tatt høyde for i trenings- og testfeltet:
a) Lekkasjesøk – vannledning (VL) og avløp fellesledning (AF)
b) Andre driftsoppgaver ledningsnett (rørinspeksjon, trykkprøving, pluggkjøring mm.)
c) Grøfte- og gravearbeider
d) NoDig
e) Demoareal for arealkrevende kurs, utstillinger
f) Instrumentering, fjernstyring
g) Moderne overvannshåndtering
h) Visualisering av VA
i) Fleksibilitet for undervisning, testing og forskning


Les mer på Vannsenterets nettsider.

Relaterte nyheter

SmartMEF – lurt å komme i gang
Publisert:6.02.2023

SmartMEF – lurt å komme i gang

Vi anbefaler alle våre medlemsbedrifter å ta i bruk SmartMEF. Fra 31. mars vil det ikke lenger være mulig å opprette nye prosjekter i det gamle KSMEF-systemet.

Les merles mer
SmartMEF også for skogsentreprenører
Publisert:15.11.2022

SmartMEF også for skogsentreprenører

SmartMEF er lansert og tilgjengelig for alle MEF-medlemmer. Som medlem i MEF avd Skog får du 20% rabatt på SmartMEF.

Les merles mer
SmartMEF er det nye KSMEF
Publisert:7.11.2022

SmartMEF er det nye KSMEF

SmartMEF er lansert og tilgjengelig for alle MEF-medlemmer. Fra 1. januar 2023 kan du ikke opprette nye prosjekter i det gamle KSMEF-systemet. Kom i gang med SmartMEF i dag, slik at du er klar for 2023!

Les merles mer