Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Daglig leder i OKAB BVT, Stein Egil Ødegård og daværende lærling Sha Ogalo. Foto Runar Daler, Anleggsmaskinen
Publisert: 25-08-2021

Vi søker etter ny opplæringskonsulent

Til vårt regionskontor på Sem søker vi en opplæringskonsulent i 100 % stilling. Vi har åtte ansatte ved kontoret, men trenger nå en person til. Vi kan love spennende arbeidsoppgaver med framtidas anleggsarbeidere.

Opplæringskonsulenten har ansvar for å tegne nye lærekontrakter, følge opp lærlinger og lærebedrifter innen anleggs- og bergfagene. OKAB BVT er godkjent i følgende fag: anleggsgartnerfaget, anleggsmaskinførerfaget, anleggsmaskinmekanikerfaget, veg- og anleggsfaget, asfaltfaget, fjell- og bergverksfaget, gjenvinningsoperatørfaget og skogfaget.

Arbeidsoppgavene vil være:

 • Rekruttering av både elever/lærlinger og opplæringsbedrifter
 • Tegne lærekontrakter og følge opp lærlinger og lærebedrifter
 • Kontakt med myndigheter og skoler vedrørende fagopplæring
 • Markedsføre fagene
 • Tilrettelegge og gjennomføre relevante kurs

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Har erfaring og god kjennskap til anleggsvirksomhet
 • Har fagbrev og/eller teknisk fagskole eller annen relevant utdanning / arbeidserfaring som dekker arbeidsområdet
 • Fordel med erfaring fra undervisning og opplæring; – pedagogiske evner
 • Kan arbeide selvstendig, strukturert og i samarbeid med andre
 • Har god kompetanse i bruk av IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi)
 • Er resultatorientert, initiativrik og innbyr til tillit

Vi tilbyr:

 • En utfordrende stilling med mange og varierte arbeidsoppgaver
 • Et spennende og sterkt fagmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Et hyggelig arbeidsmiljø

Stillingen vil medføre en del reisevirksomhet og betinger egen bil.

For nærmere opplysninger kontakt
Regionsjef Jørn C. Evensen på telefon: 913 27 357 eller
Daglig leder for OKAB-BVT Stein Egil Ødegård på telefon: 917 90 849.

Se også våre nettsider www.okab.no.

Skriftlig søknad merket «Opplæringskonsulent» med CV og vitnemål sendes innen 12. september 2021 til firmapost@mef.no.