Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjon: David Keeping
Publisert: 23-08-2021

Restplasser på Sirkulær disponering av vann

Sirkulær disponering av vann på Norges grønne fagskole- VEA er en høyere yrkesfaglig utdanning for anleggsgartnere, rørleggere, anleggsrørleggere og anleggsarbeidere. Ledige studieplasser med oppstart i september!

– Ved å samle anleggsgartnerbransjen, maskinentreprenørbransjen og rørleggerbransjen til ett og samme studium, kan vi lære av hverandres utfordringer og muligheter. Vi kan finne helhetlige og bedre løsninger, der vi slår sammen løsningene fra de ulike fagområdene til å takle de samfunnsutfordringer vi har med vann, sier faglærer Magnus Nyheim.

  • Deltid på et år
  • Nettbasert
  • 7 samlinger `a 3 dager
  • 30 studiepoeng
  • ADK1 kompetanse (kun kr 5000, ekstra for ADK-sertifikatet)
  • Kr. 9000,-


Sirkulær disponering av vann - vann som ressurs - Norges grønne fagskole Vea (vea-fs.no)

Dette er et studium som bransjene selv har vært med på å utvikle og som de ser at det er et stort behov for. Det handler om å tilegne seg en kompetanse som gir deg konkurransefortrinn og som bidrar til bedre utnyttelse av vann i alle sektorer.

Opptakskrav: Anleggsgartnerfaget med fagbrev, Anleggsmaskinførerfaget med fagbrev, Rørleggerfaget med svennebrev, Vei- og anleggsfaget med fagbrev, Anleggsrørleggerfaget med fagbrev.

Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis

Studiet er nettbasert med 4 stedbaserte samlinger høsten 2020 og 3 stedbaserte samlinger vår 2021, hver på 3 dager. Studiet starter med første samling i september og avsluttes i løpet av april.

Les mer om studiet og søk studieplass her.

pdfStudieplan (PDF)pdfSirkulær disponering av vann- brosjyre (PDF)