Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjonsbilde.
Publisert: 18-06-2021

Nye regler for koronavaksine tatt i utlandet

Regjeringen meldte onsdag 16. juni at det nå åpnes for å etterregistrere koronavaksiner som er tatt i utlandet i det norske vaksineregisteret SYSVAK.

Plikten til å gjennomføre innreisekarantene gjelder som kjent ikke for personer som kan dokumentere at de er fullvaksinert mot covid-19, eller for personer som kan dokumentere at de har testet positivt for covid-19 de siste 6 måneder. Dette fordrer imidlertid et norsk koronasertifikat.

Etterregistreringen innebærer at personer som har tatt vaksine i utlandet, vil kunne få vaksinen registrert i sitt norske koronasertifikat, og at de dermed kan unntas innreiserestriksjoner og innreisekarantene. Dette gjelder fra 16. juni.

Forutsetningen for å kunne etterregistrere vaksine satt i utlandet er:

  • Vaksinen som er satt i utlandet er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået (EMA)
  • Personen som har blitt vaksinert har norsk fødselsnummer eller d-nummer


Hvordan etterregistreres vaksine satt i utlandet?

Vaksiner som er satt i utandet kan registreres før reise til Norge. Det er likevel fastlege, kommunehelsetjeneste eller privat helsetjeneste i Norge som må kontaktes for etterregistrering. Dette vil kunne foregå som en videokonsultasjon, hvor legen får se tilgjengelig vaksinedokumentasjon, og gjør en skjønnsmessig vurdering av om dette kan godtas som dokumentasjon eller ikke.

Se Folkehelseinstituttet sine hjemmesider for nærmere informasjon om hvordan man går frem ved etterregistrering av vaksiner tatt i utlandet.


Koronasertifikat fra EU

24. juni kobler Norge seg til EUs løsning. Da vil koronasertifikatet kunne brukes for reisende til Norge fra EU-/EØS-landene. Det er riktignok ikke alle land som på det tidspunktet vil ha en løsning klar for sine borgere, men de som har det kan bruke sitt sertifikat i forbindelse med innreise til Norge.

De som kommer fra EU-/EØS-land og har et EU-koronasertifikat som kan verifiseres med QR-kode og viser at du er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 det siste halvåret, komme inn i Norge uavhengig av landets status. Danmark har sitt koronasertifikat klar til bruk. Allerede fra i morgen 19. juni klokken 12.00 vil det åpnes opp for at personer som bor i Danmark kan slippe innreisekarantene i Norge hvis de er fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene. Sverige har ikke sitt koronasertifikat klart til bruk, men så fort de har det klart, vil også dette gjelde for svensker som for dansker. Dette kan også skje før den felles-europeiske løsningen er på plass.