Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjonsbilde.
Publisert: 15-06-2021

Koronasertifikat og innreise

Koronasertifikatet skal bidra til en gjenåpning av samfunnet, og løsningen for koronasertifikatet vil utvikles trinnvis. Les mer om koronasertifikatet her.

Koronasertifikatet inneholder følgende informasjon

  • Vaksinasjonsstatus: Sertifikatet vil vise alle vaksiner mot covid-19 som er satt eller registrert i Norge.
  • Negativ koronatest: Et negativt testresultat fra PCR eller antigentest vil vises hvis testen er tatt i løpet av siste syv døgn, og det ikke er registrert positive testresultater i samme periode.
  • Immunitet etter å ha hatt koronasykdom de siste seks mnd. Hvis en er beskyttet etter å ha hatt koronasykdom, vil prøvesvar fra PCR eller antigentest som er registrert i Norge da en testet positivt vises. Hvis en har testet positivt på nytt mer enn tre mnd. etter den første testen, vil det nye prøvesvaret vises.

Fra 11. juni kan sertifikatet tas i bruk i forbindelse med innreise til Norge.


Innreiserestriksjoner

Dersom det fremgår av koronasertifikatet at en er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 de siste seks mnd. så kan en slippe karantene ved innreise til Norge, jf. covid-19-forskriften § 4 fjerde ledd, jf. §§ 3 sjette ledd og 3 femte ledd nr. 3. Innreiserestriksjoner oppheves også for utlendinger som kan fremvise slikt sertifikat, se forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 3 bokstav w.

Det er imidlertid kun «norsk koronasertifikat med en QR-kode som kan verifiseres av norske myndigheter» som aksepteres for dette formålet, se covid-19-forskriften vedlegg D.


Med fullvaksinert menes de som

  • Har fått 2. vaksinedose, med virkning fra 1 uke etter vaksinasjon,
  • Ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for covid-19, og deretter har fått en dose vaksine minst 3 uker etter prøvedato, med virkning fra 1 uke etter vaksinasjon, eller
  • Har fått 1. vaksinedose, og ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for covid-19 minst 3 uker etter vaksinasjon, og er avisolert.

Selv om en slipper karantene ved innreise må en fortsatt i utgangspunktet teste seg på grensestasjonen ved ankomst.

Regjeringen ser på mulighetene for å utvide bruksområdene til sertifikatet for innenlands bruk i Norge, men det er ikke besluttet noe i denne forbindelse på nåværende tidspunkt.


Les mer om koronasertifikatet på Regjeringen.no og helsenorge.

Relaterte nyheter

Frist for rapportering etter åpenhetsloven
Publisert:16.05.2023

Frist for rapportering etter åpenhetsloven

Bedrifter som omfattes av loven plikter å offentliggjøre redegjørelse for egen aktsomhetsvurdering innen 30. juni.

Les merles mer
Lønn for røde dager
Publisert:12.05.2023

Lønn for røde dager

I mai er det mange helligdager, eller det vi kaller «røde dager». Her er en oversikt over hvordan disse dagene skal godtgjøres. Legg merke til at det gjelder ulike regler for bedrifter med og uten tariffavtale.

Les merles mer
Streik hos kunde eller leverandør
Publisert:17.04.2023

Streik hos kunde eller leverandør

Rammes din bedrift av den pågående streiken? Her finner du informasjon om permitteringsregler med mer.

Les merles mer