Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjonsbilde.
Publisert: 10-06-2021

Webinar: Ny ledningsregistreringsforskrift

Den nye ledningsregistreringsforskriften trer i kraft fra 1. juli. Geomatikk ønsker å informere deg om hva dette betyr for deg som utfører arbeider i grunnen med et webinar onsdag 16. juni.

Geomatikk har fulgt arbeidet med den nye forskriften tett, og har allerede fått på plass løsninger for å kunne levere de tjenestene som de leverer til deg, i henhold til de nye kravene. De nye kravene vil medføre endringer for både samordnet gravemelding og kabelpåvisning, utlevering av kart for planlegging og prosjektering og for dokumentasjon av ledningsnett.


Onsdag 16. juni 2021 kl 07:30 - 09:00 på Teams avholder Geomatikk et webinar for brukerne av deres tjenester, der de vil komme med mer utfyllende informasjon.

Agenda for webinaret:

  • Kort om historikk og bakgrunn for de nye bestemmelsene
  • Gjennomgang av forskriften og hvilke nye krav denne pålegger den som utfører arbeider i grunnen
  • Presentasjon av hva Geomatikk iverksetter av tiltak for å oppfylle kravene i forskriften
  • Åpen post med anledning til å stille spørsmål (Det vil også være anledning til å sende inn spørsmål i forkant av webinaret).

Du kan melde deg på webinaret her

Mer informasjon om forskriften