Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjonsbilde.
Publisert: 27-05-2021

Nye regler om innreisekarantene og innreiserestriksjoner

Endringer i reglene om karantenehotell ble innført i dag. Endringene medfører at skillet mellom nødvendige og unødvendige reiser fjernes i covid-19-forskriften §5.

Karantenehotell

Personer som ankommer Norge fra land utenfor EØS/Schengen/UK må på karantenehotell i 10 døgn, men med mulighet til å teste seg ut etter 7 dager, slik som før.

Personer som ankommer Norge fra røde land innenfor EØS/Schengen/UK med høyt smittepress må også på karantenehotell, men med mulighet for å teste seg ut av karantenehotellet etter 3 dager. Resterende karantene må gjennomføres i eget hjem eller på egnet oppholdssted, og med mulighet til å teste seg ut etter 7 dager.

Personer som ankommer Norge fra røde land innenfor EØS/Schengen/UK med lavt smittepress må ikke på karantenehotell, men må gjennomføre karantene i eget hjem eller på egnet oppholdssted, og har som før mulighet til å teste seg ut av karantene etter 7 døgn.

Plikten til å oppholde seg på karantenehotell ved gjennomføring av karantene gjelder ikke personer som skal bo på egnet oppholdssted godkjent av Arbeidstilsynet.

Dersom personen ankommer Norge fra gult land innenfor EØS/Schengen/UK (foreløpig kun Island og flere områder i Finland), så må vedkommende hverken i karantene eller på karantenehotell.

Les mer på Regjeringen.no her.


Innreiserestriksjoner

Når det gjelder innreiserestriksjoner så presiseres det at innreiserestriksjoner som ble innført i slutten av januar 2021 fortsatt gjelder.

Ifølge nettsidene til Regjeringen så vil imidlertid utlendinger som kommer fra land/områder som ikke er underlagt karanteneplikt, dvs. gule land/områder, nå kunne reise inn til Norge.

Dette bekreftes også av UDI, som presiserer at utlendingen må være bosatt i et gult område og kunne sannsynliggjøre at han/hun er bosatt der, samt ha oppholdt seg i gult område siste 10 dager før innreise.

Vi kan imidlertid ikke se at midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen eller tilhørende forskrifter er endret mtp. dette på nåværende tidspunkt.