Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjonsbilde.
Publisert: 25-05-2021

Endringer i dokumentasjonskravet

Regjeringen har nå besluttet lettelser fra 21.mai knyttet til hvilke utlendinger som anses bosatt i Norge, og dermed har rett til innreise.

Utlendinger som er bosatt i Norge har hatt rett til innreise i Norge i perioden med innreiserestriksjoner. Myndighetene har praktisert dette som at utlendingen må ha vært folkeregistrert som bosatt i Norge.

Regjeringen har imidlertid nå besluttet lettelser i dokumentasjonskravet knyttet til hvilke utlendinger som anses bosatt i Norge, og dermed har rett til innreise. Lettelser gjelder fra 21. mai.

Dette betyr at det ikke lenger vil være et krav om folkeregistrering for å anses som bosatt i Norge i henhold til innreiserestriksjonsregelverket. Det er nå tilstrekkelig at utlendingen har fast bopel i Norge. Dette må dokumenteres ved innreise.

En utlending som ikke kan dokumentere at vedkommende er registrert i Folkeregisteret som bosatt, må fremlegge annen dokumentasjon på at vedkommende har fast bopel i Norge. Dette kan gjøres gjennom dokumentasjon på at utlendingen eier eller leier bolig i Norge.

Dokumentasjon på at vedkommende eier bolig kan være informasjon fra grunnboken, kopi av skattemelding/skatteoppgjør eller dokumentasjon på betaling av kommunale avgifter/felleskostnader eller eiendomsskatt. Informasjon fra grunnboken kan blant annet lastes ned fra kartverkets sider med innlogging på Altinn. Se nærmere informasjon https://seeiendom.kartverket.no.

Leieforhold kan dokumenteres ved husleiekontrakt som viser at utlendingen hadde bosted i Norge på utreisetidspunktet og har bosted ved innreise. Det kreves som den klare hovedregel en kontrakt som var løpende på utreisetidspunktet. Dersom utlendingen har avsluttet leieforholdet og inngått et nytt leieforhold før innreise, kreves det supplerende dokumentasjon som er egnet til å sannsynliggjøre at utlendingen faktisk er bosatt i Norge. Aktuell supplerende dokumentasjon vil være arbeidskontrakt eller bekreftelse på studie- eller skoleplass (opptaksbrev eller studiebevis).

Fritidseiendom regnes ikke som fast bopel, verken ved eierskap eller leieforhold.

Utlendinger som ikke er registrert som bosatt i Folkeregisteret må også kunne sannsynliggjøre at vedkommende returnerer etter utenlandsreise/midlertidig utenlandsopphold, for eksempel ved å fremvise flybillett for utreise.

Unntaket åpner ikke for innreise med det formål å flytte til Norge på grunn av arbeid eller studier. Unntaket omfatter heller ikke utlendinger som arbeider i Norge, men ikke har sitt faste hjem her.