Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjonsbilde.
Publisert: 14-04-2021

Utvidelse av søknadsbasert unntak fra innreiserestriksjoner

Regjeringen utvider den søknadsbaserte unntaksordningen til å inkludere personell som er strengt nødvendig for å unngå driftsstans i prosjekter eller virksomheter. Det er mulig å søke fra 14. april.

Utvidelsen gjelder på tvers av bransjer, og er således ikke knyttet opp mot teknisk utstyr/maskiner eller infrastruktur. Det åpnes således bl.a. for bedriftsledere og personell med spesialisert kompetanse utenfor nevnte områder. Ordningen er imidlertid fortsatt ment å være snever, og vil tolkes strengt.

Som nevnt er det et vilkår at arbeidstakeren er strengt nødvendig for å hindre nært forestående stans i prosjekt eller virksomhet. Det vil si arbeidskraft som er nødvendig for å hindre midlertidig eller permanent opphør av ansettelsesforhold, produksjonsstans, tap eller mislighold av avtaler, konkurs eller avvikling av foretaket eller prosjekter.

"Nært forestående" driftsstans knyttes opp mot regjeringens gjenåpningsplan, som tilsier en tidsramme på fire måneder for å kvalifisere til unntaksbestemmelsen, dvs. innen 31. juli 2021. Siden datoen er knyttet til regjeringens gjenåpningsplan, som ikke er helt satt, så vil datoen måtte vurderes fortløpende. Det må altså være fare for driftsstans innen dette tidspunktet, og at utlendingens kompetanse er umiddelbart nødvendig for å forhindre driftsstans.

Det stilles også krav om at arbeidstakeren har spesialisert kompetanse. Kravet om spesialisert kompetanse vil bli vurdert etter følgende kriterier:

  • Spesialisert opplæring eller utdanning, herunder varighet av opplæringen eller utdanningen
  • Faglig erfaring som underbygger spesialisert kompetanse, herunder varighet av erfaringen
  • Formelle kompetansekrav til arbeidet/stillingen
  • Beskrivelser av arbeidsoppgavene utlendingen konkret skal utføre
  • Andre forhold som synliggjør utlendingens spesialiserte kompetanse

Det stilles fortsatt krav til at kompetansen ikke er tilgjengelig i det norske arbeidsmarkedet, og at det er nødvendig at arbeidet må utføres fysisk, i Norge.

Sjøfartsdirektoratet vil også administrere denne ordningen. Les mer om ordningen her.

Les mer på Regjeringen.no her.