Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjonsbilde.
Publisert: 23-03-2021

Søknadsbasert unntak fra innreiserestriksjoner for infrastruktur

Fra mandag 22. mars omfattes også spesialisert arbeidskraft som bygger, drifter, eller vedlikeholder infrastruktur av søknadsbasert unntaksordning for virksomhetskritisk personell.

Infrastruktur defineres i denne sammenhengen som vann- og avløpsanlegg, bane, veier, skip og havner, fly, lufthavner og luftfartsinstallasjoner, IKT-infrastruktur som bredbånd, telekommunikasjon og liknende, energiproduksjon- og distribusjon, offshoreinstallasjoner og landanlegg for petroleumsaktiviteten.

Søknadene vurderes av Sjøfartsdirektoratet som administrerer unntaksordningen. Søk unntak her.

Utvidelsen omfatter følgende utenlandske arbeidstakere:

  • Personer med spesialisert kompetanse som utfører oppgaver som er strengt nødvendige for å opprettholde aktivitet i virksomheter som drifter, vedlikeholder eller bygger infrastruktur
  • Personer med spesialisert kompetanse som utfører oppgaver som er nødvendige for å opprettholde pågående infrastrukturprosjekter

Arbeidstakere som får unntak må fortsatt overholde de strenge karantenebestemmelsene og smittevernreglene.

Arbeidsgiver må i søknad oppgi detaljer om karantenested, eventuell forhåndsgodkjenning av annet egnet oppholdssted. Ved brudd på karanteneregler eller smittevernregler kan arbeidstaker bortvises og arbeidsgiver utestenges fra unntaksordningen.

Les mer på Regjeringen.no her.