Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjonsbilde.
Publisert: 12-03-2021

Forskrift om smitteverntiltak på byggeplasser i Bærum

Formannskapet i Bærum kommune har vedtatt tilsvarende forskrift om smitteverntiltak på byggeplasser som Oslo. Forskriften gjelder fra 5. mars og inntil videre. Det er således ikke satt noen sluttdato for forskriften, slik som i Oslo.

Forskriften gjelder byggeplasser i Bærum kommune og byggeplasser der Bærum kommune er byggherre.

Med byggeplass menes alt bygg- og anleggsarbeid som vil vare ut over 15 virkedager eller der den forventede arbeidsmengde overstiger 250 dagsverk. Definisjonen av byggeplass er således ikke knyttet til antall arbeidere på byggeplassen, slik som forskriftene for Bergen og omegn fra forrige mnd.

Forskriften innebærer bl.a. at anbefalinger i BNLs bransjestandard for smittevern gjelder som påbud

Personer som har oppgaver på byggeplassen, kan ikke arbeide på andre byggeplasser så lenge forskriften gjelder. Personer som har avsluttet sine oppgaver på byggeplassen, kan imidlertid begynne å arbeide på en ny byggeplass.

I tillegg kan spesialistoppgaver av kortere varighet, samt nødvendig renhold, fagopplæringsoppgaver og kontroll- og sikkerhetsoppgaver, utføres på flere byggeplasser så lenge personene testes hver 7. dag.

Oslo kommune har gitt noen eksempler på hva som anses som spesialistoppgaver:

  • Service på utstyr som må utføres på stedet, som for eksempel kraner, el.anlegg, heiser, etc.
  • Spesialiserte arbeider som stillasbyggere, gulvstøpere, taktekkere, rørleggere, elektrikere, ulike elementmontører, asfaltleggere, blikkenslagere og personer som jobber med kjerneboring, branntetting, oppspenning av spennkabler, etc.
  • Administrasjon, stabs- og fag/ingeniørpersonell.
  • Stikningsingeniører.
  • Arbeider knyttet til logistikk. Kranbiler, mobilkraner, betongpumper etc.