Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 9-03-2021

Kompensasjon til utestengte EØS-borgere

Regjeringen varslet 9. mars at det vil bli innført en ny kompensasjonsordning for utenlandske arbeidstakere som ikke kommer seg på jobb pga. strenge innreiserestriksjoner.

Kompensasjonsordningen gjelder for perioden etter 29. januar 2021, og vil vare så lenge innreiseforbudet for arbeidstakere gjelder. EØS-borgere vil med andre ord kunne få kompensasjon fra 29. januar 2021.

Regjeringen foreslår at de berørte arbeidstakerne får en kompensasjon på 70 prosent av sykepengegrunnlaget opp til 6G. Det gir om lag samme kompensasjon som arbeidstakerne ville fått dersom de var permitterte. Arbeidsgiver får ansvar for å forskuttere kompensasjonen og får deretter refundert beløpet gjennom Nav.

Arbeidsgivere som har valgt å betale ut lønn i perioden før ordningen kom på plass, vil også få refusjon tilsvarende 70 prosent av sykepengegrunnlaget. Arbeidstakere som har tatt ut ferie, kan også få kompensasjon om de blir enige med arbeidsgiver om å omgjøre ferien.

Regjeringen vil om kort tid legge fram en proposisjon for Stortinget med forslag til nødvendige lovhjemler og budsjettvedtak. Det eksakte innholdet i forslaget er med andre ord ikke helt klart på nåværende tidspunkt.


Hentet fra Regjeringen.no