Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 20-02-2021

Søknad om unntak fra innreiserestriksjoner

Det vil bli mulig å søke om innreise for enkeltpersoner fra 20. februar der bedriften har et akutt behov for vedkommende.

På Regjeringens pressekonferanse 10. februar ble det informert om at det ville bli mulig å søke om innreise for enkeltpersoner fra 20. februar der bedriften har et akutt behov for vedkommende.

Det ble videre informert om at søknadsordningen ville bli utarbeidet av Nærings- og fiskeridepartementet og administrert av Sjøfartsdirektoratet.

Sjøfartsdirektoratet har nå lagt ut informasjon om ordningen på sine nettsider.

Det er mulig å søke om unntak etter ordningen fra lørdag 20. februar kl 10. Det gjøres via dette skjemaet. (Må logge på med BankID for å få tilgang til skjema).

Ordningen innebærer et unntak fra gjeldende innreiserestriksjoner, og vedtak om unntak fra innreiserestriksjonene gjelder for innreise inntil 14 dager fra vedtaksdato. Gyldighetsperioden gjelder kun for innreise, og er uavhengig av oppholdets varighet. Vedtak kan ikke påklages.

Hvem kan det søkes for?

For å kunne søke må følgende vilkår være oppfylt:

 • Utlendingen må ha teknisk kompetanse
 • Utlendingen skal montere, demontere, etterse, reparere, vedlikeholde eller informere om bruken av maskiner eller teknisk utstyr, og dette arbeidet må være strengt nødvendig for opprettholdelse av aktiviteten i søkers virksomhet
 • Utlendingen må ha et arbeids- eller oppdragsforhold med foretaket som søker
 • Arbeidet som skal utføres må foretas ved tilstedeværelse i Norge
 • Arbeidskraften kan ikke være tilgjengelig i det norske arbeidsmarkedet

Øvrige smittevernregler, f.eks. om karantene etter covid-19-forskriften, og øvrige vilkår etter lov og forskrift om innreiserestriksjoner gjelder selv om det gis unntak.

Hvilke dokumenter må vedlegges søknaden?

 1. Søkers kontaktinformasjon.
 2. Skatteattest som ikke er eldre enn 2 uker.
 3. Dokumentasjon på siste skatteoppgjør, eller firmaattest for foretak som er etablert etter 2019.
 4. Fullt navn, nasjonalitet, fødselsdato og passnummer, samt internasjonalt identifikasjonsnummer for utlendingen det søkes om innreise for.
 5. Beskrivelse av arbeidet som utlendingen skal utføre for søker, i hvilken bransje arbeidet utføres, og begrunnelse for at utlendingen omfattes av søknadsordningen.
 6. Arbeids- eller oppdragsavtale som dokumenterer arbeidsforholdet mellom utlendingen og foretaket som søker.
 7. Eventuelt navn og kontaktinformasjon til karantenehotellet hvor utlendingen skal gjennomføre karanteneplikten etter covid-19-forskriften. Dersom utlendingen skal gjennomføre innreisekarantene på et sted i regi av søker som arbeidsgiver, skal det legges ved vedtak om forhåndsgodkjenning av karantenestedet i tråd med covid-19-forskriften. Dersom slik forhåndsgodkjenning ikke foreligger må utlendingen gjennomføre innreisekarantenen på karantenehotell.
 8. Fullmakt fra utlendingen om at det søkes om innreise for vedkommende.