Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjonsbilde.
Publisert: 10-02-2021

Strengere smittevernregler i Bergen

Byrådet har vedtatt en lokal forskrift for byggebransjen i Bergen som gjelder fra 9. februar til 28. februar. Forskriften omfatter bl.a. forsterkede smitteverntiltak, testplikt og krav om at en ikke kan arbeide på flere byggeplasser.

Bergen kommune har i dag vedtatt en lokal forskrift for bygg- og anleggsbransjen i Bergen. Forskriften gjelder fra 9. februar til 28. februar, og fastslår at BNLs bransjestandard for smittevern skal etterleves, dvs. at anbefalinger i bransjestandarden gjelder som påbud i forskriftens virketid. Forskriften finner du her.

Bergen kommunen valgte altså ikke nedstenging av byggeplassene i kommunen, men byrådslederen i Bergen påpeker at en likevel mener å ha «vedtatt de strengeste smittevernreglene for byggebransjen i Norge.»

Forskriften omfatter bl.a. forsterkede smitteverntiltak, testplikt og krav om at en ikke kan arbeide på flere byggeplasser. Byggeplass er definert i forskriften § 2, og for at et sted skal anses som byggeplass må det bl.a. være mer enn 3 arbeidere (inkl. lærlinger) tilstede samtidig. Anleggsplass er også omfattet av definisjonen, se § 2 f og g.

Forskriften § 5 angir at «personer som har oppgaver på byggeplassen, skal ikke arbeide på andre byggeplasser så lenge forskriften gjelder.»

Bergen kommune har uttalt at dette skal forstås som at en person først kan arbeide på en annen byggeplass når han er ferdig med sitt arbeid på sin opprinnelige byggeplass, ikke at han må vente til forskriftsperioden er ute før han kan påbegynne arbeid på annen byggeplass.

Ved levering av masser/varer til byggeplassen skal avstandskravene (2 meter) overholdes også til personell som leverer varene. Dersom f.eks. en lastebil skal levere masser til flere anleggsplasser i løpet av en dag, så har Bergen kommune påpekt overfor MEF at en da tolker forskriften som at sjåføren ikke kan gå ut av lastebilen når masser leveres. En forutsetning er også at bedriften har utarbeidet en tiltaksplan, utført risikovurderinger ift. smittevern og at det kan dokumenteres på forespørsel.

MEF erfarer at Bergen kommune er i dialog med nabokommuner, så det anbefales at medlemsbedrifter i både Bergen og nabokommuner gjør seg kjent med påbud som følger av den nye forskriften.