Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 10-02-2021

Innreiserestriksjoner forlenges til ut februar

På dagens pressekonferanse informerte Regjeringen om at innreiserestriksjonene som ble innført 29. januar forlenges til ut februar.

For våre medlemsbedrifter vil det således fortsatt i praksis kun være unntaket for kritiske samfunnsfunksjoner som er aktuelt.

Det ble imidlertid opplyst om at det fra 20. februar vil kunne være mulig å søke om innreise for enkeltpersoner der bedriften har et akutt behov for vedkommende. Næringsdepartementet skal «etablere en svært snever søknadsbasert ordning, en sikkerhetsventil.» Kriterier og retningslinjer er ikke klart på nåværende tidspunkt, men formålet er altså å «sikre at enkeltpersoner som er strengt nødvendige for å opprettholde aktiviteten i norske bedrifter kan få muligheten til å komme inn.»

Om karantenehotell

Reglene om karantenehotell skjerpes slik at «egnet oppholdssted» etter covid-19-forskriften § 5 (2) c må forhåndsgodkjennes av myndighetene. Uten slik forhåndsgodkjenning så må utlendingen på karantenehotell. Regjeringen kommer tilbake med mer informasjon om hvordan ordningen blir.

Det presiseres også at det kun er personer som er i nær familie og som bor sammen i utlandet, som kan gjennomføre karantene sammen i Norge.

Om tiltaksnivå ved smitteutbrudd

Regjeringen har innført regler tilknyttet fire ulike tiltaksnivå som er aktuelle ved utbrudd, hvor A er det strengeste nivået og D er det mildeste. Les mer her.

På nåværende tidspunkt er Bergen, Kvam og Ulvik underlagt tiltaksnivå A.

Les mer på Regjeringen.no