Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 27-01-2021

Grensene stenges

Regjeringen varslet på dagens pressekonferanse at de strengeste innreisereglene til Norge siden 12. mars 2020 innføres. Reglene trer i kraft allerede natt til fredag 29. januar 2021.

Les mer på Regjeringen.no


Bakgrunnen for innstrammingene er at Regjeringen vil begrense risikoen for spredning av virusmutasjoner.

Innstrammingene er betydelige og innebærer i følge Regjeringen at det i utgangspunktet kun er utlendinger som er bosatt i Norge som vil få reise inn til Norge.


Frist for innreise torsdag 28. januar

For våre medlemsbedrifter innebærer det i praksis at utenlandske arbeidstakere må komme til Norge før torsdag kl. 23:59. Utlendinger som ankommer grenseoverganger inn til Norge etter dette tidspunktet vil ikke få passere grenseovergangen, med mindre det er snakk om
utlendinger som er bosatt i Norge, utlendinger som gjennomfører gods- og persontransport eller utlendinger som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner.

Det er noen flere unntak, men som generelt sett antas uaktuelle.

Regler om obligatorisk testing, reiseregistrering, karantene og karantenehotell gjelder fortsatt for utlendinger som er unntatt de nye innreiserestriksjonene.

Regjeringen opplyser om at det vil tas en ny vurdering av innreisereglene om to uker.


Svenske pendlere

Unntaket for svenske og finske pendlere gjelder ikke i perioden. Det er kun helsepersonell fra Sverige og Finland som faller inn under unntaket fremover.

Kritiske samfunnsfunksjoner

Unntaket for kritiske samfunnsfunksjoner gjelder som nevnt fortsatt, og liste over kritiske samfunnsfunksjoner finner du her.