Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Illustrasjonsbilde.
Publisert: 22-01-2021

Ny kompensasjonsordning

Foretak kan nå søke staten om kompensasjon for tapt omsetning som følge av koronaviruset etter den nye kompensasjonsordningen.

Foretak med stort omsetningsfall på grunn av koronapandemien kan nå gå inn på https://kompensasjonsordning.no/ og søke om kompensasjon etter den nye ordningen. Støtten fastsettes ut fra størrelsen på uunngåelige faste kostnader i hvert enkelt foretak.

Kompensasjonsordningen gjelder for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge (etter fortaksloven § 2-1), med enkelte unntak. Den vil omfatte bedrifter som har minst 30 prosent omsetningsfall sammenlignet med samme tomånedersperiode året før.

Ordningen gjelder for perioden fra 1. september 2020 til 30. april 2021, og støtte vil beregnes for to måneder av gangen. Søknad for de to første periodene, dvs. september/oktober og november/desember skal sendes innen 14. mars 2021. Søknad for januar og februar skal sendes innen 15. mai 2021.

For september og oktober vil inntil 70 prosent av faste uunngåelige kostnader bli dekket. Her brukes således justeringsfaktor på 0,7.

For november og desember dekkes inntil 85 prosent, som gir en justeringsfaktor på 0,85.

For januar og februar dekkes inntil 80 prosent, dvs. justeringsfaktor på 0,8.

Eksempel

  • Et foretak med omsetning på kr 1 000 000 september/oktober 2019 har omsetning på kr 500 000 september/oktober 2020.

  • Foretaket har således et omsetningsfall på mer enn 30 % og kan derfor i utgangspunktet få støtte.

  • Fast uunngåelige kostnader for foretaket i september/oktober 2020 utgjør kr 200 000.

  • Når støtten beregnes må en innkalkulere omsetningsfall og justeringsfaktor, dvs. at foretaket kan få støtte på 50 % av kr 200 000 x 0,7 = kr 70 000.

For informasjon om foretaket kan få støtte.

For informasjon om hvor mye tilskudd foretaket kan få.

Kontaktpersoner MEF
Medlemsbedrifter som har spørsmål om ordningen kan ta kontakt med MEF. Her finner du en oversikt over kontaktpersonene i de ulike regionene/avdelingene:

MEF Region Nord:
Martin Grønslett - Tlf: 958 48 050

MEF Region Midt:
Lars Roan - Tlf: 915 69 470

MEF Region Øst:
Espen Alvestad - Tlf: 468 47 412

MEF Region Sørøst:
Jørn C. Evensen - Tlf: 913 27 357

MEF Region Sørvest:
Marie Oftedal - Tlf: 952 40 482

MEF Region Vest:
Paul Olaf Baraas - Tlf: 906 22 087

MEF avd. Skog:
Bjørn Lauritzen - Tlf: 907 37 626

MEF avd. Brønn- og spesialboring:
Einar Østhassel - Tlf: 908 66 302

MEF avd. Gjenvinning og Avfallshåndtering:
Sverre Huse-Fagerlie - Tlf: 488 94 993

Informasjonssider om forrige kompensasjonsordning:

Den nye kompensasjonsordningen bygger på den tidligere ordningen forvaltet av Skatteetaten.

Nyhet fra 4. april 2020 - Informasjon til bedrifter: Søknad om statlig kompensasjonsordning

Nyhet fra 18. juni 2020 - Nå kan enda flere bedrifter få tilskudd fra kompensasjonsordningen

Nyhet fra 2. juli 2020 - Nye søknadsfrister for kompensasjonsordningen