Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Foto: Runar Daler, Anleggsmaskinen
Publisert: 21-01-2021

Minneord for Bjørn Arvid Prytz

Bjørn Arvid Prytz gikk brått bort 7. januar 2021. Han arbeidet for bransjen, miljøet og fremtidens arbeider til det siste.

Som medlem av MEF siden 1978 var han svært sentral i etableringen av det som i dag er MEF avd Gjenvinning. Han satt som styreleder og styremedlem for avdelingen i en årrekke, og ble valgt inn som vara i styret igjen i 2018.

Bjørn har opplevd både oppturer og nedturer gjennom et langt liv i avfallets tjeneste og måtte blant annet bygge bedriften opp av asken av en massiv brann i 2012. Denne erfaringen brukte han til å bygge et nytt anlegg som skal stå lenge og som er et bevis på hans endeløse energi og manglende respekt for hindringer.

Bjørn Arvid Prytz etterlater seg et stort savn, ikke bare for kona Eirin og sønnen Bjørn Didrik, men for hele MEF avd Gjenvinning og de som har møtt han gjennom et langt og aktivt liv.

MEF avd Gjenvinning takker Bjørn Arvid Prytz for stort engasjement og kunnskap gjennom et langt liv i avfallsbransjen.