Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 4-01-2021

Nye regler og tiltak vedrørende Covid-19

Stengte grenseoverganger, registreringsplikt og forkortet karantenetid. Dette er noe av det som våre medlemsbedrifter nå må ta hensyn til.

Regjeringen informerte om flere nye regler og tiltak på pressekonferanse 3. januar 2021. Nye regler og tiltak er rettet mot privat sfære og har således ikke direkte konsekvenser for MEFs medlemsbedrifter.

Nedenfor omtales likevel kort noen nye regler og avklaringer som er tilkommet i perioden forut for siste pressekonferanse.

Svenske pendlere tilbake fra ferie

Helsemyndighetene har bekreftet at svenske pendlere som ankommer Norge etter avviklet juleferie ikke skal i 10 dager karantene. En forutsetning er at pendlerne oppfyller vilkårene i covid-19-forskriften § 6b fremover, dvs. ankommer Norge mer enn én gang i løpet av en periode på 15 dager, testes første dag ved ankomst, og deretter hver syvende dag.

Det er ikke krav om å fremlegge negativ test ved ankomst for svenske pendlere, jf. covid-19-forskriften § 4a annet ledd bokstav e.

Arbeidsgivere kan vurdere å utarbeide en bekreftelse på at pendlerne vil oppfylle vilkårene etter covid-19-forskriften § 6b fremover, og som pendlerne kan medta ved ankomst til Norge.

Som kjent er det kun unntak fra karantene i arbeidstiden, så svenskene må fortsatt gjennomføre karantene i fritiden.

Testplikt og stengte grenseoverganger

I forbindelse med innføring av testplikt ved ankomst til Norge har Regjeringen besluttet at enkelte grenseoverganger skal stenges, se covid-19-forskriften § 4d.

Les mer her.

Bakgrunnen for at noen grenseoverganger stenges er at testing ved ankomst som hovedregel skal skje ved grensestasjoner.

Regjeringen har utarbeidet en oversikt over hvilke grensestasjoner som er åpne.

Testplikten etter § 4d gjelder ikke for svenske pendlere, se covid-19-forskriften § 4d annet ledd bokstav d. Svenske pendlere skal således følge testregimet som gjelder etter unntaksbestemmelsen i § 6b som før, dvs. testing hver syvende dag. Pendlerne må imidlertid også registreres, se nedenfor.

Registreringsplikt

Regjeringen besluttet på slutten av året at alle reisende til Norge underlagt karanteneplikt må registrere seg ved ankomst. Registreringen kan skje digitalt eller på papirskjema, og plikten gjelder fra 2. januar 2021.

Les mer her

Formålet med registreringen er å bidra til å sikre at karanteneplikten overholdes og bedre smittesporingen.

Registreringsskjema på papir kan en finne her.

Det er primært personalia og informasjon om egnet oppholdssted for gjennomføring av karantene som det skal opplyses om.

Forkortet karantenetid

Like før nyttår ble det innført regler om mulighet til å forkorte karantenetiden fra 10 til 7 dager.

Les mer her.

For å kunne forkorte karantenetiden må vedkommende dokumentere to negative testresultater i karantenetiden, jf. covid-19-forskriften § 4c første ledd. Første test må være tatt innen tre dager etter ankomst (antigen hurtigtest eller PCR) og andre test kan tidligst tas 7 dager etter ankomst, og må være PCR-test.

Reglene om forkortet karantenetid gjelder ikke for personer som har oppholdt seg i Storbritannia i de siste 14 dager før ankomst til Norge, jf. annet ledd.

Mer om Storbritannia

For personer som har hatt opphold i Storbritannia siste 14 dager før ankomst til Norge er det generelt vanskelig å oppnå unntak fra innreisekarantene, se covid-19-forskriften § 5c. Bakgrunnen er smittesituasjonen i Storbritannia.

Les mer her.