Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 25-11-2020

Refusjon av sykepenger for fravær som skyldes korona

Vi mottar en del generelle spørsmål rundt refusjon av sykepenger for fravær som skyldes korona, og vi har derfor forsøkt å oppsummere denne ordningen nedenfor.

Vanligvis er det slik at arbeidsgiver betaler opptil de første 16 dagene av et sykefravær. Fra 16. mars 2020 ble det imidlertid innført et unntak for sykefravær som skyldes koronaviruset.

Unntaket gjelder til og med 31. desember 2020, og består i at arbeidsgiver vil få refundert sykepenger for dag 4 til 16 dersom sykefraværet skyldes korona. Det at sykefraværet skyldes korona innebærer at den ansatte enten er smittet, mistenkt smittet eller er i lovpålagt karantene. Dersom den ansatte kan jobbe fra hjemmekontor skal det ikke skrives sykemelding.

I praksis vil arbeidsgiver utbetale sykepenger opptil de første 16 dagene av et sykefravær som vanlig.

Etter at sykefraværet er over må arbeidsgiver så søke om refusjon for dag 4 til 16 gjennom den nye ordningen. Fristen for å sende inn refusjonskrav er utvidet fra 3 til 9 måneder, og utvidet frist gjelder som en midlertidig ordning ut 2020.

Refusjon etter ordningen er begrenset til sykepenger beregnet på lønn opptil 6G. Overskytende må derfor dekkes av arbeidsgiver som før.

Det kan heller ikke kreves refusjon for sykepenger der arbeidstaker er permittert eller der det er søkt om omsorgspenger pga. stengt skole/barnehage.

NAV har publisert en lettfattelig og praktisk gjennomgang av ordningen på sine nettsider, og som f.eks. gir svar på om en har krav på refusjon, hvordan en søker, og hvor mye en kan få refundert.