Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 23-11-2020

Tilskuddsordningen for å opprettholde hogstaktivitet forlenges

Fredag ble det klart at regjeringen forlenger tilskuddsordningen inn i 2021.

Ny frist for anmodning om sluttutbetaling er 1. mars 2021.

Merk at dagens frist for anmodning om sluttutbetaling, 30. november 2020, står fast for gitte tilsagn.

Per i dag er det fordelt nærmere 49 mill. kr av en samlet pott på 50 mill. kr tildelt fylkene. Av dette er det gitt tilsagn om og reservert 41 mill. kr.
Dermed er det om lag 9 mill. kr igjen til fordeling.

MEF Skog er selvsagt svært fornøyd med at næringen får bedre tid på seg til å planlegge og gjennomføre driftene.

Les mer om endringene i ordningen her.
Forskriften finnes her.