Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Årets HMS-bedrift i 2019. (t.v) Elisabeth Vollstad Moe (daglig leder, Harstad Maskin), Maren Simonsen (HR-leder, Harstad Maskin ), Nils Kristian Johansen (prosjektleder, Harstad Maskin), Roger Moe (prosjektleder, Harstad Maskin), Ivar Martinsen (Leder bedrift, If Skadeforsikring), Julie Brodtkorb, (adm. dir., MEF). (Foto: Runar F. Daler)
Publisert: 11-11-2020

Er din bedrift best på HMS-arbeid?

If og MEF skal også i år kåre Årets foregangsbedrift innen HMS-arbeid. Vi vil ha ditt forslag til kandidater. Vinneren får 25 000 kroner. Frist for å melde inn er 15. november.

– Et planmessig og aktivt HMS-system er og blir stadig viktigere for MEF-bedrifters konkurranseevne. Vi vil sette ytterligere fokus på dette ved å innføre en årlig pris som årets foregangsbedrift innen HMS-arbeid, sier forsikringsselskapet If.

Prisen for Årets HMS-bedrift i 2019 gikk til Harstad Maskin AS for deres høye HMS-fokus gjennom hele bedriftens virksomhet. Gjennom læring gjennom å evaluere egne feil er de på vei mot en enda tryggere arbeidsplass, noe som ledet til et historisk lavt sykefravær i 2018.

Les hele saken om prisvinneren på Anleggsmaskinen.no.

Kriteriene
Prisen er på 25 000 kroner og vil tilfalle en MEF-bedrift som tilfredsstiller kravene til et godt HMS-system. Hovedkravene er at:

  • Bedriften har et godt og velfungerende HMS-system.
  • Bedriften har gode systemer for rapportering av uønskede hendelser og avviksoppfølging.
  • Bedriften har gode opplæringsrutiner og oppfølging av ansatte innen skadeforebyggende adferd.
  • Bedriften fremstår er en foregangsbedrift som trygg arbeidsplass.

– Kriterier det også vil bli lagt vekt på er tilfredsstillende sykefravær og skadebilde i If. Et pluss vil også være om bedriften er godkjent opplæringsbedrift, sier If.

Nå ber If og samarbeidsutvalget MEF-If om forslag til kandidater. Man kan foreslå egen bedrift, en bransjekollegas eller en annen bedrift man har vært i kontakt med.

Alle kan nominere bedrifter som kandidater til prisen. Forslag må sendes inn senest 15. november, på denne websiden.

Nominerte bedrifter vil bli vurdert av samarbeidsutvalget MEF-If. Ettersom Arctic Entrepreneur er avlyst i 2021 vil vi ikke kunne annonsere vinneren og utdele prisen der. Den vil i stedet bli utdelt ved et bedriftsbesøk i januar, og annonseres på våre nettsider og i en artikkel i Anleggsmaskinen.

Relaterte nyheter

Forsvarssjefen til Arctic Entrepreneur
Publisert:20.11.2023

Forsvarssjefen til Arctic Entrepreneur

Vi får storfint besøk når forsvarssjef Eirik Kristoffersen holder innlegg på tirsdag med tema: Derfor trenger Forsvaret anleggsbransjen.

Les merles mer
Trøndersk underholdning på Arctic Entrepreneur
Publisert:16.11.2023

Trøndersk underholdning på Arctic Entrepreneur

Vi har booket Bjarne Brøndbo til å være konferansier 23. januar, og Carina Dahl til å spille konsert etter middag. Vi lover god stemning på Vinterfesten!

Les merles mer
Samtale om selvmordsforebygging
Publisert:8.11.2023

Samtale om selvmordsforebygging

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet inviterte i oktober til "Samtaler om selvmordsforebygging". Regionsjef Jørn C. Evensen deltok i panelet på vegne av anleggsbransjen.

Les merles mer