Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 3-11-2020

Nye endringer i covid-19-forskriften

Innstrammingene som kom fra Regjeringen 26. og 31. oktober vil ha betydning for medlemmer med utenlandske arbeidstakere.

Innstrammingene gjelder unntakene fra innreisekarantene, og innebærer endringer for utenlandske arbeidstakere. Endringene ble iverksatt 28. og 31. oktober, og har betydning for medlemmer med utenlandske arbeidstakere.


Les mer på regjeringen.no.

Hovedregelen er som før at personer som ankommer Norge fra såkalte «røde områder» er underlagt karanteneplikt, med mindre de ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19, jf. covid-19-forskriften § 4.

Svenske pendlere

For å kvalifisere til unntak fra innreisekarantene i arbeidstiden ble det 14. september innført krav om at svenske/finske pendlere testes hver syvende dag.

Bestemmelsen er ikke endret og gjelder som før.

Unntaket for personell i kritiske samfunnsfunksjoner er heller ikke berørt av innstrammingene.


For øvrige utenlandske arbeidstakere ble det imidlertid strammet inn.

Arbeidstakere fra EØS-området m.m.

Arbeidstakere bosatt i EØS-området eller Sveits kunne før kvalifisere til unntak fra innreisekarantene i arbeidstiden ved å teste negativt etter ankomst til Norge. Fem dager etter ankomst kunne disse også kvalifisere til unntak fra karantene på fritiden ved å teste negativt på en andre test.

Fra 28. og 31. oktober gjelder det imidlertid strengere regler for disse (pkt. 4 nedenfor ble tilføyet 31. oktober).

For å kvalifisere til unntak fra innreisekarantene i arbeidstiden må nå følgende vilkår være oppfylt:

1. Negativ test etter ankomst til Norge

2. Testes hver tredje dag i ti døgn etter ankomst til Norge

3. Opphold på enerom i de ti første døgnene i Norge

4. Ikke i løpet av de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå

Områder med særlig høyt smittenivå, ref. pkt. 4 over, tilsvarer områder som EU definerer som røde. For arbeidstakere som kommer fra disse røde områdene vil det således ikke være mulig å få unntak fra innreisekarantene i arbeidstiden.

EU definerer røde land som land med mer enn 150 smittede per 100 000 over 14 dager. Dersom det er mer enn 4 % i landet som har testet positivt, så er grensen på 50 smittede per 100 000.

På nåværende tidspunkt er store deler av EU-området rødt. Noen områder i Sverige og Danmark, Hellas, Finland, Latvia, Tyskland og Estland er imidlertid foreløpig ikke rødt iht. EUs definisjon.

Oversikt fra European Centre for Disease Prevention and Control.

Se også vedlegg B til covid-19-forskriften.

Unntaket gir ikke lenger fritak for karantene på fritiden.

BNL har på bakgrunn av innstrammingene oppdatert sin bransjestandard om innreisekarantene kombinert med arbeid.

Les BNLs standard her.

Pkt. 4 i bransjestandarden omhandler karanteneløsninger på arbeidsstedet. Vi antar at en innrettelse i tråd med pkt. 4 er iht. covid-19-forskriften § 5, men det kan tenkes at en likevel må innrette det slik at en unngår nærkontakt (§ 3) mellom personell som er sammen i karantene, dvs. «kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekreter fra andre personer».


Enda flere innstramminger?

Regjeringen varslet tirsdag 3. november at det vurderes flere smitteverntiltak denne uken grunnet den økte smitten. Det er ikke sagt noe om hvilke tiltak som vurderes, men helseminister Bent Høie skal ha uttalt at «Vi ser fortsatt på de områdene der vi ser det er mye smitte som foregår. Det gjelder sammenhenger der vi møter mange mennesker, og reisevirksomhet internasjonalt.» Hvorvidt det vil kunne innebære ytterligere innstramminger for utenlandske arbeidstakere gjenstår å se.

Kontaktperson i MEF:

Advokat
Anders Reitan Roald
Telefon: (+47) 48 44 77 44
Epost: anders.roald@mef.no