Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 4-09-2020

Brudd i forhandlingene om miljøoverenskomsten

MEF og LO, Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund møttes til forhandlinger på miljøavtalen 2. og 3. september.

Torsdag 3. september brøt MEF forhandlingene på miljøavtalen for renovatører, skogsmaskinentreprenører og brønnborere, på bakgrunn av stor avstand mellom partene. MEFs forhandlingsutvalg så ingen hensikt i å forhandle videre. Oppgjøret går dermed til mekling hos Riksmekleren. Riksmekleren vil innkalle partene til videre forhandlinger og mekling i nærmeste framtid.

LO vil oversende en liste med hvilke bedrifter og antall medlemmer (ansatte) som eventuelt vil bli berørt av en mulig konflikt (plassfratredelse) dersom meklingen ikke fører fram. Så lenge meklingen pågår er det «fredsplikt» dvs. forbud mot konflikt og streik.

MEF vil i tiden framover legge ut all relevant informasjon på sine nettsider om hvordan MEFs medlemmer skal forholde seg.

Ved spørsmål, kontakt Stein Gunnes, sjeføkonom i MEF
Tlf. 90986306
Mail: stein.gunnes@mef.no