Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 6-08-2020

Midlertidig forhøyet startavskrivning er nå innført

Ordningen gjelder maskiner og produksjonsutstyr (saldogruppe d) og gir mulighet for 10 prosent ekstra startavskrivning.

Finansdepartementet viser til at formålet med denne midlertidige regelen er å stimulere til nye investeringer i 2020 og skape vekst i økonomien etter virusutbruddet i Norge. Tiltaket ble vedtatt i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 2020.

Muligheten for forhøyet avskrivning vil gjelde driftsmidler som føres i saldogruppe d og som blir ervervet fra og med 20. juli 2020, og til og med 31. desember 2020. Det er videre et vilkår at driftsmiddelet ikke er ervervet fra nærstående slik dette er definert i skatteloven § 6-41 femte ledd.

For at tiltaket skal være i tråd med Europakommisjonens midlertidige retningslinjer for statsstøtte i forbindelse med koronasituasjonen, vil Finansdepartementet begrense støtten til det enkelte foretak til 800 000 euro. Dette gjennomføres ved at maksimalt 1 600 millioner kroner kan danne grunnlag for forhøyet startavskrivning per foretak.

I tillegg stilles det som utgangspunkt vilkår om at støtte ikke kan gis til foretak som allerede 31. desember 2019 var i økonomiske vanskeligheter, som definert i artikkel 2 i Gruppeunntaksforordningen.

ESA (EFTAs overvåkingsorgan for EØS-avtalen) åpner imidlertid for at støtte likevel kan gis til foretak som oppfylte kriteriene for å bli regnet for være «i vanskeligheter» den 31. desember 2019, med følgende forutsetninger: Foretaket regnes som en «liten» eller «svært liten» bedrift etter vedlegg 1 i Gruppeunntaksforordningen, og foretaket er ikke under konkursbehandling eller har mottatt krisestøtte eller omstruktureringsstøtte.

Finansdepartementet vil fastsette den formelle forskriften senere og sørge for at det etableres rutiner for rapportering i tråd med gjeldende regler for offentlig støtte i form av startavskrivninger for driftsmidler i saldogruppe d.

Relaterte nyheter

Er du klar for MEFA i Trondheim?
Publisert:8.06.2023

Er du klar for MEFA i Trondheim?

Fredag 16. juni åpner vi opp for stor anleggsutstilling på E.C Dahls bryggerier i Trondheim. Gratis inngang for besøkende. Velkommen!

Les merles mer
Oppdatert kostnadsindeks for mai
Publisert:2.06.2023

Oppdatert kostnadsindeks for mai

Driftskostnaden for anleggsmaskiner økte med 1,4 prosent det siste året.

Les merles mer
Oppdatert kostnadsindeks for april 2023
Publisert:8.05.2023

Oppdatert kostnadsindeks for april 2023

Kostnaden for drift av anleggsmaskiner opp 3,4 prosent det siste året.

Les merles mer