Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 29-06-2020

Medlemskontingent for andre halvår

I forrige uke ble medlemskontingenten fra MEF/MEF Service sendt ut til alle våre medlemmer.

Takk for at du er medlem i MEF! Som medlem har du tilgang til flere gode og tjenester.

  • Juridisk rådgivning i 8 timer pr år pr bedrift: Bransjens beste juridiske kompetanse.
  • Bistand i arbeidsgiverspørsmål.
  • Etter- og videreutdanning. MEF-skolen tilbyr et stort utvalg av kurs-, skole- og seminarkonsepter tilpasset bedrifters behov.
  • Et moderne KS/HMS-system tilpasset bransjen.
  • Gunstige landsomfattende handelsavtaler samt mange regionale og lokale handelsavtaler.
  • MEF og OKAB rekrutterer lærlinger for å sikre bransjen kvalifisert arbeidskraft. MEF er et sentralt bindeledd til skoleverket for å sikre et utdanningstilbud som dekker bedriftenes behov.
  • Næringspolitisk arbeid for å sikre våre bransjers rammebetingelser.
  • Faglige og sosiale møteplasser.
  • Fagbladet Anleggsmaskinen
  • Informasjon fra MEF og OKAB over i hele landet via våre nettsider www.mef.no og sosiale medier som facebook og instagram.


Kontingentsystemet i organisasjonen består av to elementer:
1) Årsavgift til MEF
2) Serviceavgift til MEF Service AS

Det er i år vedtatt at prisen på kontingent ikke justeres ihht konsumprisindeksen. Dette som følge av pandemien som medfører økonomiske utfordringer for våre medlemmer. Satsene fra i 01.07.2019 gjelder derfor frem til 30.06.2021.

Vedlagt er kontingentbrevet som ble sendt fra adm. dir. Julie Brodtkorb i forrige uke.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Telefon: 22 40 29 00
Finn din regionale kontaktperson her.

pdfKontingentbrev 2. halvår 2020