Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 29-06-2020

Arbeidsreiser fra Schengen og EØS

Arbeidsgivere kan nå velge å legge til rette for testing og smittevernråd som alternativ til karantene på 10 dager.

Endringen gjelder personer som ankommer Norge fra Schengen og EØS for å jobbe.

I henhold til Covid-19-forskriften kreves det 2 tester etter ankomst til Norge med minimum 48 timers mellomrom. Test to kan tidligst tas på dag 5 etter ankomst til Norge. Fram til første negative test foreligger, er personen fortsatt i karantene. Fram til andre negative test foreligger, er personene fortsatt i fritidskarantene.

Dersom arbeids- eller oppdragsgivere velger en slik løsning, er de ansvarlige for organisering, gjennomføring og finansiering av testingen.

Dersom ordningen ikke kan gjennomføres i praksis, gjelder kravet om karantene i 10 dager etter ankomst til Norge.