Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 22-06-2020

Bransjeprogram for anleggsbransjen

Nå kommer det en rekke gratis kompetansetilbud fra fagskoler og andre som tilbyr opplæring, for deg som er permittert, og tilhører anleggsbransjen. Tilbudene er digitale og gir ansatte/permitterte og bedriften økt omstillingsevne og konkurransekraft.

Maskinentreprenørenes forbund (MEF), Norsk arbeidsmandsforbund (NAF), Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA), LO og NHO samarbeider med Kunnskapsdepartementet og Kompetanse Norge jobber for å sette i gang korte og relevante utdanningstilbud for alle som arbeider i bransjen. Samarbeidet sikrer at kompetansetilbudene er relevante og har god kvalitet.

Kompetanse Norge jobber for at ansatte og permitterte skal få muligheten til å heve sin kompetanse, både for å kunne håndtere omstillinger framover og for å få påfyll av kompetanse, mens næringene er satt under press på grunn av koronakrisen. Mange tilbud starter allerede i juni og juli.

Oversikt over opplæringstilbud

Du kan finne nye spennende og relevante kurs, eller endelig starte på opplæring som du lenge har tenkt på. Det er helt gratis. Dagpengemottakere vil ikke miste dagpengene og arbeidstakere kan kombinere opplæring med jobb.

Sidene vil bli oppdatert fortløpende. Du finner informasjon og påmeldingsmulighet for hvert av tilbudene nedenfor.

Fagskoletilbud:

Fagskolen Oslo Akershus: Tre moduler fra fagskoleutdanningen «Den digitale fagarbeider» tilbys i tilknytning til studiesteder i Stavanger og Trondheim i august og oktober:

  • Grunnleggende digitale ferdigheter
  • Digital hverdag
  • Digital produksjon.

Mer informasjon om påmelding og gjennomføringsdatoer i august (modul 1) og oktober (modul 2 og 3) finnes du her.


Andre kurs:


Skogkurs: Med betydelig støtte fra Kompetanse Norge setter Skogkurs opp 36 nettkurs for entreprenører og skogsmaskinførere. Samtlige kurs er gratis og gjennomføres innen utgangen av august - mange før ferien. Se alle nettkursene her.