Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 18-06-2020

Nå kan enda flere bedrifter få tilskudd fra kompensasjonsordningen

Bedrifter som hadde omsetningsfall på minst 30 prosent i mai kan fra og med i dag søke om tilskudd gjennom kompensasjonsordningen.

For å søke - Gå til kompensasjonsordning.no.

Regjeringen opplyser om at egenandelen fjernes og sesongbedrifter kan få etterbetalt ekstra kompensasjon.Endringen gjelder fra og med mai og til ordningen opphører i utgangen av august. Egenandel for mars og april blir ikke tilbakebetalt.

Frist 30. september
Så langt har det blitt utbetalt 2,4 milliarder kroner i tilskudd. Over 23 000 foretak har hittil fått tilskudd for mars mens nær 18 000 har fått tilskudd for april. Det vil være mulig å søke om kompensasjon for månedene mars-august helt frem til 30. september.

Skatteetaten, som har ansvaret med å forvalte kompensasjonsordningen, gjennomfører kontroller av foretak både før og etter utbetaling av tilskudd. I tillegg samarbeider Skatteetaten med Økokrim og bankene, og får viktige innspill fra andre offentlige etater som politiet, NAV, Tolletaten, Arbeidstilsynet, herunder innspill fra de sju A-krimsentrene, som er et tverretatlig samarbeid mellom Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV.

Opplysninger om foretak som har fått tilskudd blir offentliggjort i en egen innsynsløsning på Skatteetatens nettsider.

Mer MEF-relatert informasjon om kompensasjonsordningen finner du her.