Tilbake til alle artiklerAlle artikler
Publisert: 14-06-2020

Lønnskompensasjon til permitterte

NAV er klare for å starte utbetalingene til de som har blitt permittert. Arbeidsgivere må søke

Stortinget vedtok i mars en ny ordning for å sikre alle permitterte full lønn for de 20 første dagene av permitteringen (inntil 6G). Denne ordningen er nå søkbar på nav.no.

Det er arbeidsgiveren som må sende inn informasjon som utløser lønnskompensasjon. Når arbeidsgiver har gitt de nødvendige opplysningene til NAV vil det ta to-tre dager fra arbeidsgiveren har sendt inn riktig informasjon til pengene er på konto.

To oppdrag til arbeidsgiverne
NAV opplyser at Arbeidsgivere må gjøre to ting for å sikre at lønnskompensasjonen til permitterte og refusjon til arbeidsgiverne blir utbetalt:

  • Permitteringer og opplysninger om arbeidsforhold må rapporteres inn i a-meldingen. Uten disse opplysningene kan ikke NAV få til automatisk saksbehandling og betale ut lønnskompensasjon til arbeidstaker eller refusjon til arbeidsgiver for forskuttert lønn. Her kan arbeidsgivere sjekke hva som er meldt inn i A-meldingen.
  • Informasjon om de permitterte må meldes inn av arbeidsgiver i løsningen som nå er klar på nav.no. Det som må legges inn er informasjon om fødselsnummer og beregnet lønn per dag. Har arbeidsgiver forskuttert lønn må også datoen for den siste dagen med forskuttert lønn legges inn. Det er dette som utløser lønnskompensasjonen til permitterte og refusjonen til arbeidsgivere.

Mer informasjon om ordningen finner du her.